Tehniskās bāzes nodrošināšana bērnu pēcpusdienas centram “Baltais ērglis” - Baldones novada dome

Tehniskās bāzes nodrošināšana bērnu pēcpusdienas centram “Baltais ērglis” - Baldones novada dome

Iesniedzējs: Baldones novada dome (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2017-07-25
Beigu datums: 2017-09-12
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Iecavas iela 2, Baldone
Kopējais finansējums: 4649,43
Publiskais finansējums: 4184,49
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Nodrošināt tehnisko bāzi bērnu pēcpusdienas centram “Baltais ērglis”, lai veicinātu bērnu brīvā laika lietderīgu un saturīgu aktivitāšu dažādošanu un pieejamību, bērniem saistošā un mūsdienīgā veidā, organizējot nodarbības animācijas filmiņu veidošanā Stop Motion tehnikā (videoklipu veidošana no kadru virknējuma). Projekta rezultātā tiks iegādāta multifunkcionālā iekārta, fotoaparāts ar statīvu, projektors ar ekrānu, skaņas tehnika, datori, gan stacionārs, gan pārnēsājams, lai nodrošinātu aktivitāti, jo centram nav tehniskās bāzes.

Baldones bērnu pēcpusdienas centrs “Baltais ērglis” ir Baldones novada domes struktūrvienība, kura izveide un finansēšana ir pašvaldības iniciatīva, sekojot ārvalstu pieredzei. Latvijā nav daudz šāda veida bērnu pēcpusdienas centru, kas ir pieejams bez maksas un pilda arī vairākas sociālās funkcijas. Vidusskolā (524 skolēni) un mūzikas pamatskolā (230 skolēni) kopā apmēram 750 bērni, kas ir tiešā projekta mērķa auditorija. Skolās nav pagarinātās dienas grupas nodarbības, tāpēc šī ir unikāla vieta, kur bērniem pavadīt brīvo laiku, būt drošībā, labos apstākļos un 4 profesionālu centra darbinieku uzraudzībā. Daudzi vecāki strādā Rīgā, jo esam Pierīgas reģions, sākumskolas vecuma apmeklētāju skaits ir ievērojams un bērnu uzturēšanās laiks centrā sasniedz pat 6 - 7 stundas dienā, līdz vēlam vakaram plkst.19.00. Centru ik dienu apmeklē vidēji 100 bērni vecumā no 6 – 18 gadiem. Lielāko apmeklētāju skaitu veido tieši sākumskolas vecuma bērni, kas nosaka patstāvīgo apmeklētāju loku, bet pusaudži un jaunieši sastāda vidēji 15% no kopējā apmeklētāju skaita. Centrs ir vieta, kur integrējas un iespēju uz kvalitatīvi, lietderīgi pavadītu laiku rod bērni arī no sociāli mazaizsargātām ģimenēm. (2016. gadā Sociālajā dienestā reģistrētas 42 trūcīgas un 58 maznodrošinātas ģimenes). Katru gadu apmeklētāju skaits pieaug un, ņemot vērā bērnu ilgo uzturēšanās laiku centrā, rodas vajadzība pēc daudzveidīgākām, mūsdienīgākām un saistošākām aktivitātēm. Esam izvēlējušies apmācīt bērnus, kā veidot animācijas filmiņas Stop Motion tehnikā, kur personāžus veido paši no dažādiem materiāliem - plastilīna, papīra vai lego, tad katru kustību fotogrāfē un apstrādā datorā. Šādas nodarbības bērniem sniedz daudzpusīgu personības attīstību - attīsta uzmanību, koncentrēšanās spējas, pacietību, iztēli, radošumu, veicina sadarbības un komunikācijas prasmes, kas šobrīd bērniem sagādā problēmas, attīsta izziņas procesu, sociālās iemaņas, darbošanos komandā, montāža un pēcapstrāde attīsta tehniskās iemaņas un prasmes, un izpratni mūsdienu tehnoloģijām. Savukārt izveidoto darbu noskatīšanās un analīze attīsta analītisko domāšanu, lēmumu pieņemšanu, patstāvību, pārliecību par rīcību, kas ir būtiski personības vispusīgai attīstībai. Izejmateriāli tēlu veidošanai neprasa lielus resursus un tiks nodrošināti no Bērnu centra budžeta.

 

Projekta vadītājs: Inese Done

Kontakttālrunis: 29323110

E-pasta adrese: inese.done(@)baldone.lv

image, 452x71px, 28.81 KB