Mini golfa laukums Ikšķiles novada iedzīvotājiem - biedrība "AT Sports"

Mini golfa laukums Ikšķiles novada iedzīvotājiem - biedrība

Iesniedzējs: "AT Sports" biedrība (NVO)
Sākuma datums: 2017-09-26
Beigu datums: 2018-04-01
Fonds: 2014-2020
Statuss: - - -

Īstenošanas vieta: "Bulstrumbirzes", Ikšķiles l.t., Ikšķiles nov., Ogres raj., LV-5052
Kopējais finansējums: 9325,00
Publiskais finansējums: 8392,50
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

1) labiekārtot vidi projekta īstenošanas vietā, attiecīgi minigolfa laukuma izveidei, t.i., norakt/ nolīdzināt virskaŗtu, izveidot drošu ūdens noplūšanu, nograntēt laukumu, ievietot atkritumu urnas, soliņus un iestādīt tūjas, lai pasargātu no putekļiem 2) Iegādāties pamatlīdzekļus - mini golfa laukumus ar šķēršļiem. Projekta mērķis ir veicināt sīkas infrastruktūras izveidi, estētisku sakārtošanu, kā arī pirmā minigolfa laukuma izveidi Ikšķiles novadā. Tāpat projekta mērķis ir paaugstināt vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, dažādojot atpūtas iespējas, kā arī sekmēt lauku teritoriju apdzīvotības saglabāšanos un ekonomisko izaugsmi.

Florbols un minigolfs ir nūju sporta veidi. Florbols ir izteikts komandas sporta veids, kurā spēlētāji viens ar otru uztur draudzīgas saites, lai veidotos komanda, minigolfs ir individuāls, taču arī to, parasti spēlē draugu kompānijā, lai veidotos sacensību gars, jo tas vienlīdz ir gan sporta veids, gan laba laika pavadīšanas iespēja. Minigolfs un tā "lielais brālis" Golfs ir populāri sporta veidi visā pasaulē, kuru pārsvarā amatieru līmenī spēlē nūju (hokejs, florbols) sporta veidu cienītāji, pavadot brīvo laiku. Šobrīd florbola klubā "Ikšķile" darbojas 30 florbolisti, līdz ar to, projekta primārā mērķa grupa būtu florbolisti un to ģimenes, kas vidēji sastāda 90 cilvēkus. Sekundārā grupa būtu aktīvās atpūtas piekritēji, kuri kā zināms, Ikšķiles novadā uz vairāk kā 8000 iedzīvotāju daudzuma netrūkst. Tiks iepirktas nūjas gan pieaugušajiem, gan bērniem, līdz ar to, minigolfa apmeklējums būs pieejams ģimenēm. Biedrības "AT Sports" plānos ietilpst, celt interesi par minigolfu, kā arī, nodrošināt šī laukuma apmeklētību, sadarbojoties ar Ikšķiles pašvaldību un tā, piemēram, Ikšķiles svētku laikā, kā vienu no sporta disciplīnām, piedāvāt minigolfu. Projekta ietvaros tiek plānots labiekārtot teritoriju un iegādāties pamatlīdzekļus (skat.B.5. sadaļu). Iegādātie pamatlīdzekļi tiks turēti "Bulstrumbirzes", Ikšķiles l.t., Ikšķiles nov., Ogres raj., LV-5052. Adrese atrodas blakus "AT Sports" juridiskajai adresei "Bulstrumi". Par projekta uzturēšanu rūpēsies biedrības "AT Sports" valdes priekšsēdētāji, kā arī finanšu resursi ilgtspējīgai projekta uzturēšanai tiks ņemti no biedrības resursiem. Materiāls, no kura tiek ražots mini golfs ir speciāli paredzēts āra apstākļiem, līdz ar to, šis laukums nebojāsies un tā uzkopšana neprasīs īpašu piepūli. Projekta realizācija veicinās sīkas infrastruktūras izveidi un estētisku sakārtošanu un paaugstinās vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī sabiedrības aktivitāšu dažādošanu. Projekta rezultātā tiks sekmēta tādu problēmu risināšana kā: 1) iedzīvotāju skaita samazināšanās lauku apvidos, mazākajos pagastos un ciemos; 2) jaunatnes aizplūšana; 3) sociālā pasivitāte un jauna sabiedriskā aktivitāte. Projekta rezultātā arī tiks popularizētas sporta aktivitātes, kurām ir nozīme gan cilvēka veselības uzlabošanā, gan garīgajā un sociālajā attīstībā, veicinot sociāli labvēlīgas un aktīvas sabiedrības veidošanu. Sports ir faktors, kas veicina integrēšanos, iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, iecietību un noteikumu ievērošanu.

 

Projekta vadītājs: Alens Jankovskis

Kontakttālrunis: 26169940

E-pasta adrese: alens.jankovskis(@)gmail.com