Dienas centra izveide pakalpojuma pieejamībai - Baldones novada dome

Iesniedzējs: Baldones novada dome (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2017-09-07
Beigu datums: 2018-08-23
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Iecavas iela 4, Bladone Sociālās aprūpes centrs "Baldone" 1. stāvs.
Kopējais finansējums: 27639,37
Publiskais finansējums: 19347,56
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Projekta virsmērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, radīt atvērtu, visiem pieejamu, pozitīvu un labvēlīgu vidi, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, nodrošināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību dažādās aktivitātēs. Projekta mērķis ir nodrošināt pakalpojuma pieejamību novada senioru, invalīdu, sociāli maznodrošinātu un/vai mazaizsargātu personu, bezdarbnieku un pieaugušo personu ar funkcionālajiem traucējumiem piedalīšanos Baldones novada sabiedriskajā dzīvē, uzlabojot dzīves kvalitāti, kā arī zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina iespēju integrēties sabiedrībā, bagātināt sociālo dzīvi un palielināt savas pašapkalpošanās spējas, izveidojot Dienas centru. Projekta aktivitātēs plānots izremontēt un labiekārtot Dienas centra izveidei paredzētās telpas – nodarbību telpu, noliktavu, tualeti, gaiteni un koridoru, veidojot kompleksu dienas centra telpu vidi, nodrošinot ērtu piekļuvi arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Dienas centru paredzēts aprīkot ar mēbelēm un nelielu virtuvi ar nepieciešamo sadzīves tehniku (plīts, cepeškrāsns, tvaiku nosūcējs un mazs ledusskapis), lai varētu mācīties elementārās pašapkalpošanās prasmes.

 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Inese Done

Kontakttālrunis: 29323110

E-pasta adrese: inese.done(@)baldone.lv

image, 452x71px, 28.81 KB