Publiska sporta aktivitāšu laukuma izveide jauniešiem - Baldones novada dome

Publiska sporta aktivitāšu laukuma izveide jauniešiem - Baldones novada dome

Iesniedzējs: Baldones novada dome (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2017-07-25
Beigu datums: 2018-05-31
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Pierīga, Baldones nov., Baldone, Daugavas iela, 23
Kopējais finansējums: 10000
Publiskais finansējums: 9000
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Mērķis: Labiekārtots āra sporta aktivitāšu laukums, veicinot Baltās pils parka un tā apkārtnes attīstību un labiekārtošanu, lai dažādotu brīvā laika aktivitātes Baldones novadā, uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un pilnveidojot publiski pieejamo aktivitāšu daudzveidību.

Baltā pils un tai piegulošais parks (kādreizējā Baltijas virsmežziņa Mickeviča medību pils, būvēta 1901.gadā), 1985. gadā tiek iekārtota, kā mūzikas skola un kopš 1993.gada uz mūzikas skolas bāzes izveidojas Baldones mūzikas pamatskola. Pārvarot sarežģītus pārmaiņu, krīzes un ekonomiski politiskos pārbaudījumus, skola ir atradusi sev atbilstošo optimālo darbības modeli un piedāvā divas akreditētas izglītības programmas – pamatizglītības ar profesionāli orientētu virziena programmu un mūzikas un profesionālās ievirzes izglītības programmu. Pils ir renovēta un 2016.gada vasaras beigās tika atjaunota arī parkā esošā strūklaka, tomēr finansiālu apstākļu dēļ parkā nav atbilstošas āra aktivitāšu infrastruktūras. Šobrīd teritorijā atrodas vairāk kā 25 gadus veci līdzsvara baļķi, šūpoles, kas nav izmantojamas, elementi ir bīstami un futbola vārti, kuri ir jāatjauno. Projekta rezultātā paredzēts uzstādīt basketbola un volejbola laukumu, velo novietnes, ielu vingrošanas laukumu (6 dažādi elementi): - pievilkšanās stieni trīs augstumos; - līdztekām; - zviedru sienu ar divām sekcijām; - pumpēšanās stieni trīs augstumos; - vēderpreses soliņu; - horizontālās trepes. Tiešā projekta mērķa grupa ir Baltās pils mūzikas pamatskolas un mūzikas skolas audzēkņi un novadā dzīvojošie jaunieši, kā arī visu vecumu sportot gribētāji. Laukuma izveide jauniešiem ir svarīga un aktuāla, jo šajā pilsētas daļā āra sporta aktivitātēm paredzēta laukuma nav un par tā nepieciešamību liecina blakus esošā skola, kurai nav sporta zāles un nav labiekārtota sporta laukuma āra aktivitātēm. Tiešā mērķauditorija ir mūzikas skolā esošie skolēni, kas ir vidēji 230 skolēni un netiešā mērķa grupa ir apmēram 900 jauniešu. Jāuzsver, ka laukuma pieejamība parkā ir būtiska mazaisargātām personām, jo infrastruktūra pieejama ikvienam bez maksas. Iekārtas ir piemērotas vairākām vecuma grupām, bet īpaši noderīgas aktīviem pusaudžu vecuma bērniem. Laukuma izveide ir plānota publiska, visi izmantotie materiāli ir paredzēti izmantošanai ārtelpā un ilgtermiņā (skatīt 1.pielikumu Risku risku un ilgstspējas izvērtējums). Pašvaldības redzējums ir tāds, ka papildus nozīmīgām vides un ekonomiskajām vērtībām, zaļās teritorijas sniedz daudz sociālos, estētiskos un psiholoģiskos labumus, kuriem ir nozīmīga loma pilsētu dzīvotspējā un pilsētas iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā. Baltās pils parka teritoriju nepieciešams pielāgot un attīstīt atbilstoši mūsdienu pilsētvides prasībām un tendencēm.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs:Inese Done

Kontakttālrunis: 29323110

E-pasta adrese:inese.done(@)baldone.lv