Pludmales "Rūķīši" labiekārtošana - Biedrība "JADARA"

Pludmales

Iesniedzējs: Biedrība "JADARA" (NVO)
Sākuma datums: 2019-07-11
Beigu datums: 2020-06-12
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Rūķīšu kalns", Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.
Kopējais finansējums: 9990.00 EUR
Publiskais finansējums: 8991.00 EUR
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis ir veicināt Birzgales ciema iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, izveidojot un labiekārtojot viņu vajadzībām atbilstošu pludmales un atpūtas laukumu, radot iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.

Labiekārtojot pludmali, iedzīvotāji turpmāk varēs aktīvi atpūsties. Uzstādīts āra vingrošanas komplekts, pludmales ģērbtuves, nojumes ar galdu un soliem, soliņi atpūtai, velostatīvs. Par biedrības līdzekļiem atjaunots volejbola laukums un ugunskura vieta. Nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, tiks sekmēta fiziskā, garīgā, sociālā attīstība un veicināts veselīgs dzīvesveids.

Projekta kopējais finansējums ir 9990.00 euro, no kura atbilstoši vietējās atītīstības stratēģijas rīcību plānam , ELFLA attiecināmās izmaksas ir 8991.00 euro jeb 90% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Attiecināmo izmaksu 10% apmērā nodrošina Ķeguma novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs: Rita Reinsone
Kontakttālrunis: 26608595
E-pasta adrese: ritina22@inbox.lv
image, 452x71px, 28.81 KB