Tirgus laukuma izveide Lielvārdē - PSV Lielvārdes novada pašvaldība

Tirgus laukuma izveide Lielvārdē - PSV Lielvārdes novada pašvaldība

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2018-07-24
Beigu datums: 2020-06-20
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes nov., p.n. Lielvārde, LV-5070
Kopējais finansējums: 70000.00 EUR
Publiskais finansējums: 49000.00 EUR
Rīcības nosaukums: - - -

Projekta mērķis ir izveidot tirgus laukumu, lai sekmētu atbalstu vietējo preču un pārtikas produkcijas ražotājiem un uzlabot uzņēmējdarbības vides pieejamību. 

Lielvārdes novadā ik gadu tiek rīkoti tirdziņi. 2016.gadā vietējos ražojumus bija iespējams iegādāties 5 Lielvārdes novadā rīkotajos tirgos, savukārt 2017.gadā šis skaits pieauga līdz 6, pulcējot tirgotājus Pūpolsvētdienas, Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļas, vasaras saulgriežu un amatnieku gadatirgū, kā arī rudens un Ziemassvētku tirdziņos. Kopumā 2017. gadā tika iesūtīti 348 tirgotāju pieteikumi, no kuriem 248 izmantoja iespēju savu produkciju prezentēt tirdziņu apmeklētājiem. Vairums tirdziņu norisinājušies pie Lielvārdes novada kultūras nama, savukārt pēdējie divi tirdziņi notikuši Lāčplēša laukumā, kur, salīdzinot ar Lielvārdes novada kultūras centra teritorijā notikušajiem tirdziņiem, vērojams lielāks apmeklētāju īpatsvars. Lai gan iedzīvotāju atsaucība ir liela, Lielvārdē līdz šim trūka labiekārtotas tirgus vietas. Tirgus laukuma izveide Lielvārdē ir daļa no investīciju projekta "Lāčplēša laukuma pārbūve Lielvārdē". Lāčplēša laukuma pārbūve uzsākta 2017.gadā, īstenojot Lāčplēša laukuma un gājēju ielas izbūvi, kas nosacīti sadala pilsētas centra teritoriju četrās daļās, kuras, turpinot darbus pie Lāčplēša laukuma pārbūves, nepieciešams labiekārtot, izveidojot divus skvērus, reprezentatīvo laukumu un tirgus laukumu. 

Tirgus laukuma projekta mērķauditorija ir vietējie novada iedzīvotāji un pilsētas viesi, tajā skaitā sociāli mazaisargātās personas, kas tirdziņos piedalās ar adījumu, koka izstrādājumu, konditorijas, pārtikas produkcijas, meža velšu un stādu tirdzniecību. Tirgus laukuma vide ir labvēlīga arī invalīdiem, jo tirgus laukumam ir universāls dizanins, kas sniedz piekļuvi arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pamatojoties uz Lielvārdes novada iedzīvotāju iniciatīvu un Lielvārdes novada pašvaldībai pieejamo finanšu un vadības kapacitāti, Lielvārdes novada pašvaldība sava novada iedzīvotājiem radījusi atbilstošus apstākļus tirdzniecībai, sniedzot iespēju tirgoties ne vien gadatirgus ietvaros, bet arī ikdienā. Izvēlētā tirgus laukuma vieta ir stratēģiski izdevīga gan tirgotājiem, gan apmeklētājiem - tirgus laukums atrodas pašā Lielvārdes centrā un ir redzams no galvenā autoceļa par kuru iedzīvotāji katru dienu pārvietojas virzienā uz Rīgu un Daugavpili. 

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 70000.00 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 70000.00 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansēkjuma summa ir 49000.00 EUR jeb 70% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas 21000,00 EUR jeb 30% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Madara Malahovska

Kontakttālrunis: 27823794

E-pasta adrese: madara.malahovska@lielvarde.lv

image, 452x71px, 28.81 KB