Suntažu tirgus laukuma izveide– PSV Ogres novada pašvaldība

Suntažu tirgus laukuma izveide– PSV Ogres novada pašvaldība

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2018-07-23
Beigu datums: 2020-06-22
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Kadastra Nr.7488 003 0245, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov.
Kopējais finansējums: 70000.00 EUR
Publiskais finansējums: 49000.00 EUR
Rīcības nosaukums: - - -

Projekta mērķis ir izveidot labiekārtotu tirgus laukumu Suntažu ciema centrā, lai veicinātu vietējo uzņēmējdarbību vietējās rīcības grupas "Zied zeme" teritorijā un Suntažu reģionālo attīstību.

Suntažos regulāri tirdziņi (2 reizes mēnesī), kuros vietējie mājražotāji un zemnieki tirgo savu preci gan suntažniekiem, gan pa šoseju Rīga - Ērgļi un Ķegums - Sigulda braucējiem. Suntažu, Lauberes un Lielvārdes mājražotāji un zemnieki var tirgoties ar savu preci Suntažos, jo pieprasījums ir augsts, ir izveidojusies tirgus tradīcija Suntažos, kas ir izdevīga vieta šim mērķim. Arī vietējie iedzīvotāji atbalsta tirgus nepieciešamību. Tirgū tiek pārdota vietējo ražotāju produkcija - kliņģeri, pīrādziņi, piparkūkas ar iesalu, vaska sveces, medus, stādi, puķes, tomāti, gurķi, paprika, kartupeļi, gaļa, dažādi žāvējumi, jogurts, kefīrs, sieri, sviests, pašu audzētas karpas, svaigas un kūpinātas zivis, cepumi, pašgatavotas rotas u.c. Dalība tirgū ir nodrošināta vismaz 19 tirgotājiem. 

Ogres novada pašvaldība, uzklausot biedrības "Suntalniece", uzņēmēju, iedzīvotāju un Suntažu pagasta pārvaldes ierosinājumu, kā arī biedrības "Suntalniece" informāciju, ir atbalstījusi tirgus izbūvi Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta zemes gabalā ~1000 kvm platībā. 

Projekta ietvaros zemes gabals labiekārtots tirgus vajadzībām - ieklāts bruģis, uzstādīti galdus un soliņi. Būvdarbu apjomos papildus projekta realizācijai ieviests apgaismojums un ūdensapgāde (spice), kā arī atkritumu urna, konteiners, bioloģiskā tualete, veloturētājs un informācijas stends

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 70000.00 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 70000.00 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansēkjuma summa ir 49000.00 EUR jeb 70% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas 21000,00 EUR jeb 30% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Aija Romanovska

Kontakttālrunis: 29501150

E-pasta adrese: aija.romanovska(@)ogresnovads.lv

image, 452x71px, 28.81 KB