Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošana – PSV Ogres novada pašvaldība

Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošana – PSV Ogres novada pašvaldība

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2019-09-04
Beigu datums: 2020-06-26
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Bumbieru iela 9, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.
Kopējais finansējums: 60722.06
Publiskais finansējums: 9000.00
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis - nodrošināt Ogres novada Ogresgala pagasta vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu.

Tautas nama laukumu vietējie iedzīvotāji iesaukuši par Tradīciju dārzu, parku un tajā notiek brīvdabas pasākumi, piemēram koncerti, Pagasta svētki, Lieldienas. Ogresgala Tautas namā darbojas arī vairāki amatiermākslas kolektīvi. 

Projekta ietvaros  izveidota brīvdabas skatuve, atjaunots stāvlaukums un izveidota gājēju ietve. Skatuve tiks izmantota arī brīvdabas kino rādīšanai, Pagasta svētkos un veselības veicinošos pasākumos.

Turpmāk vasarā pasākumus varēs organizēt arī laukā, jo ir atrisināta cilvēku plūsmas problēma no stāvvietas uz Tautas namu un brīvdabas skatuvi, savukārt stāvlaukuma atjaunošana - mašīnu un autobusu novietošanu mēģinājumu un pasākumu laikā. 

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 60722.06 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 10000.00 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansēkjuma summa ir 9000.00 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Neattiecināmās izmaksas un attiecināmās izmaksas 1000,00 EUR jeb 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Aija Romanovska

Kontakttālrunis: 29501150

E-pasta adrese: aija.romanovska(@)ogresnovads.lv

image, 452x71px, 28.81 KB