Brīvdabas kino Lielvārdes novadā– PSV Lielvārdes novada pašvaldība

Brīvdabas kino Lielvārdes novadā– PSV Lielvārdes novada pašvaldība

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2019-08-28
Beigu datums: 2020-06-26
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes nov., p.n. Lielvārde, LV-5070
Kopējais finansējums: 9147.60 EUR
Publiskais finansējums: 8232.84 EUR
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis ir radīt jaunu sabiedrisko aktivitāti Lielvārdes novadā, iegādājoties brīvdabas kino aprīkojumu un īstenot kino maratonu visdažādākajās Lielvārdes novada teritorijās, tādējādi veicinot sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu Lielvārdes novadā.

Projekta mērķauditorija ir ikviens Lielvārdes novada iedzīvotājs, tomēr īpaša vērība projekta realizācijā pievērsta dažādām sociālajām un interešu grupām, piemēram, plānots, ka fonda “Zilais Krusts” teritorijā, Trušu karalistē tiks rīkots kino vakars, kura galvenā mērķauditorija – krīzes situācijā nonākušas personas bez noteiktas dzīvesvietas, kā arī personas ar invaliditāti, savukārt biedrības “Jumpravas māmiņu klubs” kino vakars aktualizēs ģimeņu kopīgu laika pavadīšanu. Projekta ietvaros izglītojošas, informatīvas un izklaidējošas filmas plānots piedāvāt arī biedrībām “Lielvārdes pensionāru biedrība”, “Iespēja”, “Lielvārdes novada invalīdu biedrība” un Lielvārdes novada jauniešiem. Ņemot vērā katra kino seansa mērķauditoriju, tiks piemeklēta visatbilstošākā temata filma. Aprīkojumu varēs izmantot arī zaļo klašu ietvaros skolās, piknika kino pasākumos bērnudārzos. Brīvdabas kino aprīkojumu ir paredzēts izmantot arī dažādos Lielvārdes novada pasākumos (Pilsētas svētki, Ģimenes dienas, 18.novembris, jauniešu pasākumi, u.tml.), kā arī ikvienā pasākumā, kura uzskatāmai atspoguļošanai nepieciešams projektors ar ekrānu – Lielvārdes un Jumpravas kultūras centrā, Lēdmanes tautas namā, skolās, līdz ar to aprīkojumu būs iespējams izmantot visu gadu un arī pēc projekta īstenošanas projektors ar ekrānu būs pieejams ikvienai Lielvārdes novada pašvaldības struktūrai. Projekts aktualizē iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu dabā, Latviešu radīto kinofilmu izzināšanu, komunikācijas prasmju attīstīšanu.

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 9147.60 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 9147.60 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansējuma summa ir 8232.84 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas 914.76 EUR jeb 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Madara Malahovska

Kontakttālrunis: 27823794

E-pasta adrese: madara.malahovska(@)lielvarde.lv

image, 452x71px, 28.81 KB