Vietējās produkcijas realizācijas vietu izveide un labiekārtošana Ķeguma novadā – PSV Ķeguma novada pašvaldība

Vietējās produkcijas realizācijas vietu izveide un labiekārtošana Ķeguma novadā – PSV Ķeguma novada pašvaldība

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2018-08-03
Beigu datums: 2018-12-17
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., Ķeguma prospekts 2E/Liepu aleja 1C, Ķegums, Ķeguma nov.
Kopējais finansējums: 57975.95 EUR
Publiskais finansējums: 40583.16 EUR
Rīcības nosaukums: - - -

Projekta mērķis ir izveidot tirgus laukumus Birzgalē un Ķegumā, tādējādi radot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un stiprinot vietējo ekonomiku Ķeguma novadā.

Projekta īstenošanas rezultātā izveidots tirgus laukums ar nojumēm Birzgalē pie tautas nama un paplašināts laukums Ķegumā, Ķeguma prosp. 2E, pievienojot tam vēl nelielu daļu no blakus esošā zemes gabala, un uzstādot tajā tirgus galdus. Abas vietas ir atbilstošas gan pircēju, gan tirgotāju vajadzībām ar iespēju tirdzniecību veikt arī no savas, autonomās tirdzniecības vietas – specializētā transporta.

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 57975.95 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 57975.95 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansējuma summa ir 40583.16 EUR jeb 70% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas 17392.79 EUR jeb 30% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Dace Soboļeva

Kontakttālrunis: 25427473

E-pasta adrese: dace.soboleva(@)kegums.lv

image, 452x71px, 28.81 KB