Stepētu tekstilizstrādājumu ražotnes izveide - SIA Skrudze

Stepētu tekstilizstrādājumu ražotnes izveide - SIA Skrudze

Iesniedzējs: SIA Skrudze (Privāts)
Sākuma datums: 2019-05-31
Beigu datums: 2019-11-13
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: “Liepas 1” - 8, Ogresgala pag., Ogres nov.
Kopējais finansējums: 8920.00 EUR
Publiskais finansējums: 6244.00 EUR
Rīcības nosaukums: - - -

Projekta mērķis ir izveidot modernu, tehnoloģiski attīstītu stepētu tekstilizstrādājumu ražotni Ogresgalā, radot vienu pilnas slodzes darba vietu un nepieiešamības gadījumā piesaistot, konkrēta darba veikšanai ģimenes locekļus.

Projekta ietvaros iegādāta inovatīvu, specializētu tehnoloģiju stepējamo šujmašīnu ar rāmi un gludināmo iekārtu.

Lai radītu stepētu izstrādājumu vispirms ir nepieciešams audumus izgludināt ar tvaika gludekli, lai novērstu audumu "staigāšanu" gatavajā izstrādājumā. Tad savieno visas trīs kārtas ( virskārta, pildījums, apakškārta) kuras izklāj uz līdzenas virsmas, sadiedz vai sasprauž kopā ar speciāli tam domātām saspraužamajām adatām. Kad iegūts līdzens auduma "kārtojums" tas tiek likts zem šujmašīnas, un ar speciālu šūšanas pēdiņas palīdzību tiek stepēts kopā, veidojot vēlamo rakstu. Lai iegūtu stepētu audumu segas šūšanai "kārtojums" tiek stepēts no izstrādājuma vidus uz malām, virzoties uz priekšu pa nelieliem kvadrātiem, jeb cik atļauj šujmašīnas plecs. Audums tiek virzīts ar roku palīdzību vēlamajā virzienā un rakstā. Lai sastepētu segas audumu nepieciešams apmēram 1 mēnesis. Jārēķinās arī ar kļūdu, auduma nobīdīšanos, tā rezultātā, ārdīšanu un procesa atsākšanu no kļūdas vietas. Ilgais un darbietilpīgais stepēšanas process ietekmē izstrādājuma pašizmaksu, kvalitāti, kvantitāti.

Gludināmā iekārta ļauj kvalitatīvi sagatavot audumus ar tvaiku pirms stepēšanas. Stepējamā sujmašīna ar rāmi ļauj katru izstrādājuma kārtu uztīt uz rāmja, savienot un sagatavot kārtas stepēšanai bez iepriekšējas sadiegšanas, saspraušanas. Atšķirībā no iepriekš pieejamajām tehnoloģijām, specializētā šujmašīna pati virzās, pa nostiepto audumu, uz priekšu un atpakaļ, uz augšu un leju, tādejādi nodrošinot kvalitatīvu stepējumu, jo audums netiek kustināts un tiek novērsta audumu kārtu nobīde. Šujmašīnā iestrādātās jaunākās datorizētās iespējas ļauj izvēlēties stepējamā zīmējuma dizainu, blīvumu, regulēt dūriena garumu, kā arī ekrānā koriģēt vēlamās izmaiņas. Stepējuma blīvums tiek piemeklēts katram izstrādājumam atsevišķi, ņemot vērā tā funkcijas. Piemēram segu materiālam stepējums ir mazāk blīvs, lai nodrošinātu izstrādājuma gaisīgumu, vieglumu. Audums somu šūšanai tiek stepēts blīvi, lai nodrošinātu izstrādājuma izturību. Ievērojami samazināta izstrādājuma pašizmaksa, paugstinot tā kvalitāti. 

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 8920.00 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 8920.00 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansēkjuma summa ir 6244.00 EUR jeb 70% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas 2676.00 EUR jeb 30% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Daina Čalpa

Kontakttālrunis: 28744465

E-pasta adrese: chalpas<@>inbox.lv

image, 452x71px, 28.81 KB