Tenisa Korti - SIA Forehand

Tenisa Korti - SIA Forehand

Iesniedzējs: SIA Forehand (Privāts)
Sākuma datums: 2019-06-19
Beigu datums: 2019-07-31
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles nov.
Kopējais finansējums: 66 500.00 EUR
Publiskais finansējums: 46 550.00 EUR
Rīcības nosaukums: - - -

Projekta mērķis ir uzbūvēt tenisa kortu. Nodrošināt iespēju spēlēt profesionāli, kā arī trenēties bērniem, jauniešiem un amatieriem profesionālu treneru pavadībā.

Uz projekta iesniegšanas brīdi SIA Forehand izstrādājis biznesa plānu, kā arī sadarbībā ar arhitektu ir izstrādājis tehniskais projekts āra un slēgtajiem tenisa kortiem Ikšķilē, izņēmis būvatļauju. Ar Ikšķiles novada domi ir noslēgts līgums par zemes nomu uz 30 gadiem un reģistrētas zemesgrāmatā apbūves tiesības. 

Projekts realizēts divos etapos. Pirmajā etapā, kas arī attiecas uz šo LEADR projektu, uzbūvēts āra tenisa korts ar teritorijas labiekārtošanu. Pēc šī posma realizācijas sākts darbs pie slēgto tenisa kortu būvniecības.

Blakus jau esošais Ikšķiles Bērnu un Jaunatnes Tenisa Skolas tenisa korts uz projekta iesniegšanas brīdi bija pārslogots un neļāva pilnvērtīgi rīkot sacensības. Jau pie esošās audzēkņu treniņu grafiku noslodzes, tas noslogots vasarā par vairāk kā 90%, kas projekta realizētāja ieskatā pavēra iespēju, piesaistot jaunus trenerus, amatierus un paplašinot bērnu treniņu grupas, uzbūvēt vēl vienu āra kortu, kur, tāpat kā jau esošajam kortam, tiktu nodrošināts profesionāls tenisa korta segums, žogs, vēja foni, apgaismojums, soliņi spēlētājiem, tiesneša krēsls, kā arī visas nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas. Iesniedzot projektu veikta tirgus analīze, analizēta konkurence un definēti pakalpojumi. Forehand, kas savus pakalpojumus piedāvā kā sporta klubs ar akreditētiem tenisa treneriem, vietējās rīcības grupas toritorijā unikāls uzņēmums, piedāvā kā jaunajai paaudzei, tā arī citām amatieru un profesionālu paaudzēm augstas kvalitātes tenisa kortu nomu, kā arī treneru pakalpojumus grupās un arī individuāli. 

Nepieciešamību pēc augstas kvalitātes kortiem ne reizi vien publiskajā telpā ir izteikusi arī Latvijas Tenisa federācija, kura par vienu no lielākajiem Latvijas trūkumiem uzskata kvalitatīvu kortu trūkumu, kur aizvadīt vietējā Latvijas un Starptautiska mēroga turnīrus, kas dod papildus ienākumus Forehand projektam, neatkarīgi no vienkāršas laukumu īres. Kā arī vasaras nometnes bērniem un jauniešiem ir papildus ienākumu avots. 

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 66 500.00 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 66 500.00 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansēkjuma summa ir 46 550.00 EUR jeb 70% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas 19 950.00 EUR jeb 30% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Nauris Jansons

Kontakttālrunis: 26603007

E-pasta adrese: nauris<@>sfm.lv

image, 452x71px, 28.81 KB