Inovāciju ieviešanu teritoriju sakopšanas pakalpojuma attīstīšanai un nodrošināšanai - SIA SK93

Inovāciju ieviešanu teritoriju sakopšanas pakalpojuma attīstīšanai un nodrošināšanai - SIA SK93

Iesniedzējs: SIA SK93 (Privāts)
Sākuma datums: 2019-06-17
Beigu datums: 2019-11-13
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: “Bērzupes”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.
Kopējais finansējums: 33 281.48 EUR
Publiskais finansējums: 23 297.03 EUR
Rīcības nosaukums: - - -

Projekta iesniedzēja īstermiņa mēŗķis: 

 

  • Izveidot modernu, kvalitatīvu un jaudīgu saimniecisko pakalpojumu teritorijas sakopšanas un mežu kopšanas darbu veikšanai – Baldones, Ikšķiles , Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novados; 
  • Uzsākt apkārtnes sakopšanas darbus objektos, kur jau šobrīd noslēgti plānotās sadarbības un nodomu līgumi; 
  • Nodrošināt pakalpojuma publicitāti, kā arī 1 gada laikā iegūt stabilu atpazīstamību konkrētajā nišā. 

 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams iegādāties vienu augstražīgu, unikālu radiovadāmu zāles pļāvēju, 3 krūmgriežus, 4 meža stādāmos stobrus un piekabi tehnikas pārvadāšanai, kas glabāsies “Bērzupēs”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā. 

Projekta iesniedzēja ilgtermiņa mērķis - kļūt par atpazīstamu teritorijas sakopšanas un mežu kopšanas darbu pakalpojuma sniedzēju vietējā reģionā/tirgū, piedāvājot finansiāli izdevīgu, ātru un kvalitatīvu pakalpojumu.

Projekts ir izstrādāts, balstoties uz līdzšinējo pieredzi gan kā pašnodarbinātai personai, gan, vadot izveidoto SIA SA 93, situācijas priekšizpēti, uzņēmēju un iedzīvotāju vēlmju apzināšanu, kas apliecina, ka VRG teritorija ir labvēlīga vide plānotai uzņēmējdarbībai. VRG teritorijā meža zemes aizņem ap 54% , līdz ar to mežizstrāde, mežkopība ir nozares, ko attīstīt. Teritorija raksturīga ar kalnainu, grūti apsaimniekojamu reljefu, stāvām nogāzēm, lielām apsaimniekojamām teritorijām, kuras kļūst problemātiski apsaimniekot, izmantojot tradicionālās. VRG teritorijā notiek daudz publisku pasākumu, kas rada arvien lielāku nepieciešamību veikt teritorijas sakopšanas darbus. Minētais pakalpojums saistīts ar manu saimniecisko darbību un iegādātie pamatlīdzekļi samazinās pakalpojuma izmaksas, izpildes laiku, kvalitāti. Projekta rezultātā radītas 3 jaunas darba vietas. 

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 33 281.48 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 33 281.48 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansēkjuma summa ir 23 297.03 EUR jeb 70% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas 9 984.45 EUR jeb 30% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Sandijs Kļaviņš

Kontakttālrunis: 28798390, 27841568

E-pasta adrese: sandijoo<@>inbox.lv

image, 452x71px, 28.81 KB