Telpas aprīkošana biškopības izglītojošajam tūrismam un disku golfa takas izveide - SIA Lūšu Drava

Telpas aprīkošana biškopības izglītojošajam tūrismam un disku golfa takas izveide - SIA Lūšu Drava

Iesniedzējs: SIA Lūšu Drava (Privāts)
Sākuma datums: 2019-06-17
Beigu datums: 2019-11-22
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: “Stropēni”, Lielvārdes pag., Lielvārdes nov., LV-5070
Kopējais finansējums: 5632.78 EUR
Publiskais finansējums: 3942.95 EUR
Rīcības nosaukums: - - -

Projekta rezultātā uzņēmums sāks darboties jaunā nozarē - izglītojošajā tūrismā un viesu uzņemšanā. Projekta ietvaros ir aprīkota telpa - āra nojume (70 m2), kas kalpo izglītojošā tūrisma vajadzībām un ar biškopības produktiem saistītu nodarbību un darbnīcu vadīšanai, kā arī izveidota disku golfa taka. 

Projekta rezultātā "Lūšu Drava" var uzņemt pie sevis saimniecībā tūristu grupas, izglītot interesentus par bišu nozīmi ekosistemā, biškopības darbiem, produktiem, izmantot pašu produktus radošajās darbnīcās, piedāvāt izklaidējošu un veselību veicinošu pastaigu disku golfa takā “Lūšu taka”.

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 5632.78 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 5632.78 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansēkjuma summa ir 3942.95 EUR jeb 70% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas 1 689.83 EUR jeb 30% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Lelde Lūse

Kontakttālrunis: 26 353 518

E-pasta adrese: bites<@>lusudrava.lv

image, 452x71px, 28.81 KB