Inovatīva metode ēterisko eļļu ražošanai no Latvijas ārstniecības un savvaļas augiem - Inese Vasiļevska

Inovatīva metode ēterisko eļļu ražošanai no Latvijas ārstniecības un savvaļas augiem - Inese Vasiļevska

Iesniedzējs: Inese Vasiļevska (Privāts)
Sākuma datums: 2019-06-07
Beigu datums: 2020-02-26
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Mārtiņi, Baldones pag., Baldones nov., p.n. Baldone, LV-2125
Kopējais finansējums: 21989.19 EUR
Publiskais finansējums: 15392.43 EUR
Rīcības nosaukums: - - -

Latvijas daba ir daudzveidīga ar savu bagātīgo augu pieejamību. Pats ēterisko eļļu process ir radošs un interesants. Katrs augs ir unikāls ar viņam piemītošajām īpašībām, un mums ir dota iespēja šīs īpašības izmantot cilvēku labā (gan dabīgas kosmētikas, gan draudzīgas pārtikas ražošanai, gan cilvēka veselības uzturēšanai un profilaksei). Pasaulē ir ļoti liela interese par augu ekstraktu izmantošanu funkcionāliem (veselīgiem) pārtikas produktiem, kas ir svarīgi gan patērētājiem, gan ražotājiem kā ilgspējīgas un netoksiskas pārtikas ražošanā (neizmantojot ķīmiski radītas piedevas), to vietā ir interese un notiek izpēte par augu ēterisko eļļu izmantošanu. 

Projekta mērķis ir ražot augstas kvalitātes ēteriskās eļļas no Latvijas teritorijā sastopamajiem aromātiskajiem augiem, un piedāvāt kosmētikas, skaistumkopšanas speciālistiem, veselības produktu ražotājiem, kā arī aromterapeitiem, kā arī iegūt Eco sertifikātu produktiem (ēteriskās eļļas), attīstīt un paplašināt esošo ārstniecības augu dārzu, kurā kultivēt aromātiskos augus, kas bagāti ar ēteriskajām eļļām un bioaktīvajām vielām, paplašināt saražoto ēterisko eļļu klāstu, kuras varētu būtu noderīgas pārtikas ražošanā, uzlabojot gan produktu uzturvērtību, gan organoleptiskās (garšas) īpašības.

Projekta ietvaros iegādāta iekārta ēterisko eļļu ražošanai, kas ir ir inovatīva un mūsdienām atbilstoša (dabai draudzīga, jo tiek taupīta elektroenerģija, ražošanas procesā netiek izmantoti nekādi šķīdinātāji, ātra augu eļļas ekstrakcija, nav nepieciešama nekāda auga iepriekšēja apstrāde, augsta iegūtā materiāla tīrība un nav iegūto sastāvdaļu termiskā degradācija). Iekārta ir unikāla (vairākas funkcijas un vairākas iespējas, ko tā ļauj ražot):

Koncentrētas ēteriskās eļļas gan no svaigiem augiem (izmantojot no šķīdinātājiem brīvu ekstrakciju ar mikroviļņu palīdzību, gan no kaltētiem augiem (izmantojot hidrodestilāciju ar mikroviļņu palīdzību);

Augu ekstraktus no svaigiem augiem (izmantojot mikroviļņu hidrodifūziju un gravitācijas spēku).

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 21989.19 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 21989.19 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansēkjuma summa ir 15392.43 EUR jeb 70% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas 6596.76 EUR jeb 30% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Inese Vasiļevska

Kontakttālrunis: 29242757

E-pasta adrese: inese.vasilevska<@>inbox.lv

image, 452x71px, 28.81 KB