Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide Madlienas pagastā - NOD Ogres novada attīstības fonds "O divi"

Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide Madlienas pagastā - NOD Ogres novada attīstības fonds

Iesniedzējs: NOD Ogres novada attīstības fonds "O divi" (NVO)
Sākuma datums: 2019-07-10
Beigu datums: 2020-04-21
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Skola",Madliena , Madlienas pagasts , Ogres novads, LV - 5045
Kopējais finansējums: 10 327.45 EUR
Publiskais finansējums: 8896.04 EUR
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Ogres novada attīstības fonds"O divi" dibināts 2015.gada 20.janvārī ar mērķi sekmēt kultūras , sporta, tūrisma un izglītības attīstību un aktivitāšu dažādošanu Ogres novadā. Fondam kopš tā dibināšanas ir noslēgts sadarbības līgums ar pašvaldību. Fonda dibinātāji ir novada sabiedriski aktīvi un novada pagastu izaugsmē un attīstībā ieinteresēti cilvēki ,kuri aktīvi darbojas izglītībā, kultūrā un sociālajā un pašvaldības darbā.

Pirms vairākiem gadiem Madlienas pagasta teritorijā sāka veidoties Latvijas pagastu Ozolu birzs, kuru stādīja toreizējie Latvijas pagastu padomju priekšsēdētāji. Šobrīd ozoli ir krietni paaugušies un prasa cilvēka iejaukšanos parka teritorijas veidošanā. Sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību, Madlienas pagasta pārvaldi, Madlienas iestādēm un sabiedriskajām organizācijām ir veikti plaši plānošanas un sakopšanas darbi. Nodibinājums Ogres novada attīstības fonds"O divi" ir aktīvi iesaistījies, piedaloties talkās, gatavojot projektus atsevišķu objektu uzstādīšanai parkā, tādējādi piesaistot pašvaldības un sponsoru līdzekļus. 

Fonda tālejošais mērķis ir regulāri, aktīvi un mērķtiecīgi, piesaistot intelektuālos un finanšu resursus, iesaistīties dabas objekta attīstībā un pilnveidošanā. Tā kā dabas parks atrodas Madlienas vidusskolas tiešā tuvumā, fonda aktivitātes respektē parka izglītojošo un aktīvās atpūtas funkciju, tādēļ projekta" Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide " tuvākās perspektīvas mērķis - aktīvās atpūtas aktivitāšu radīšana un dažādošana kā izzinošo un radošo aktivitāšu turpinājums bērniem līdz 10.gadu vecumam.

Nodibinājums Ogres novada attīstības fonds "O divi", gatavojot projekta pieteikumu, veica izzinoša rakstura izpētes darbības, plānotās aktivitātes nepieciešamības un aktualitātes noskaidrošanai un pamatojuma rašanai. Sākotnēji tika noskaidrota vietējās sabiedrības ieinteresētība Bērnu aktīvās atpūtas laukuma veidošanai principā, ko veica nodibinājuma pārstāvji, vispirms fiziski izpētot Madlienas pagastā esošās iespējas Bērnu aktīvajai atpūtai publiski pieejamā telpā: rezultāts - Madlienas pagasta centrā bērnu aktīvā atpūta, izmantojot tam speciāli uzstādītas ierīces ir stipri ierobežotas, bērnu aktīvās atpūtas laukumu nav. Projekta ietvaros izveidots bērnu laukums, kas pieejams bērniem ar ierobežotām kustībām, skolas vecuma bērniem, bērniem no maznodrošinātām ģimenēm un dabas parka apmeklētājiem. Bērnu laukumā ir uzstādīti soliņi un atkritumu tvertne, kas uzlabo atpūtas kvalitāti arī pieaugušiem cilvēkiem un ģimenēm kopumā.

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 10 327.45 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 9884.49 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansējuma summa ir 8896.04 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Neattiecināmās izmaksas un attiecināmās izmaksas 988.45 EUR jeb 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Edgars Viņķis

Kontakttālrunis: 29464456

E-pasta adrese: edgarsv68<@>inbox.lv

image, 452x71px, 28.81 KB