Estrāde Ķegumā- PSV Ķeguma novada pašvaldība

Estrāde Ķegumā- PSV Ķeguma novada pašvaldība

Iesniedzējs: PSV Ķeguma novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2019-07-17
Beigu datums: 2020-01-31
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma nov., p.n. Ķegums, LV-5020
Kopējais finansējums: 11 722.61 EUR
Publiskais finansējums: 9 000.00 EUR
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta tiešais mērķis ir dažādot Ķeguma novada sabiedriskās aktivitātes, iegādājot aprīkojumu brīvdabas kino demonstrēšanai un dažādiem sabiedriskajiem masu pasākumiem. Netiešais mērķis ir veicināt Ķeguma kā pilsētas atpazīstamību un radīt pievienoto vērtību novada sabiedriskajai dzīvei, tādējādi stiprinot vietējo iedzīvotāju lokālpatriotismu un saliedēšanu.

Protjakta ietvaros iegādāts aprīkojums brīvdabas kino demonstrēšanai. Brīvdabas kino aprīkojums tika izvēlēts operatīvi saliekams un pārvietojams, līdz ar to, tam ir nozīmīgs multiplikatīvais efekts – to iespējams izmantot katrā no Ķeguma novada pagastiem kultūras dzīves uzlabošanai, lai vietējie iedzīvotāji mākslu varētu baudīt citādākā gaisotnē un neierastākā vidē - parkā, pļavā, vecā šķūnī vai garāžā.

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 11 722.61 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 10 000.00 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansējuma summa ir 9 000.00 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Neattiecināmās izmaksas un attiecināmās izmaksas 1 000.00 EUR jeb 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Dace Soboļeva

Kontakttālrunis: 65055441; 25427473

E-pasta adrese: dace.soboleva<@>kegums.lv

image, 452x71px, 28.81 KB