Materiālās bāzes izveide bērnu kokļu studijai "Dzītari" - BDR "Kokļu mūzikas biedrība DZĪTARI"

Materiālās bāzes izveide bērnu kokļu studijai

Iesniedzējs: BDR "Kokļu mūzikas biedrība DZĪTARI" (NVO)
Sākuma datums: 2019-09-18
Beigu datums: 2020-06-30
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Gravas iela 8, Baldone, Baldones nov., p.n. Baldone, LV-2125
Kopējais finansējums: 9948.00 EUR
Publiskais finansējums: 8953.20 EUR
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis ir dot iespēju bērniem iepazīt, apgūt un iemīlēt šo seno tautas mūzikas instrumentu - kokli. Caur šo veicināt un atbalstīt kokles spēles tradīciju saglabāšanu, attīstību un pēctecību Baldones novadā. Līdz ar mūzikas instrumentu iegādi, dot iespēju jebkuram muzicēt gribošam bērnam iesaistīties kokļu studijas "Dzītari" izglītojoši muzikālajās aktivitātēs, nodrošinot ar mūzikas instrumentiem tos, kuriem nav sava personīgā mūzikas instrumenta - veidojot, padziļinot un nostiprinot to prasmes un zināšanas kokles spēlē un kolektīvajā muzicēšanā, vienlaicīgi dodot tiem iespēju kvalitatīvi un interesanti pavadīt savu brīvo laiku. Etnogrāfiski koncerttērpi dod iespēju izveidot kokļu studijas "Dzītari" mazajiem māksliniekiem pievilcīgu vizuālo tēlu, piederīgu koklei un tautas mūzikai, ceļot bērnu pašapziņu, ļaujot skaisti un pilnvērtīgi prezentēt mūsu tautas kultūru ne tikai savā novadā, bet arī citviet Latvijā un arī ārpus mūsu valsts robežām. 

Projekta ietvaros iegādāti 6 mūzikas instrumenti (2 hromatiskās basa kokles; 2 koncertkokles un 2 koncertkokles ar slēdžiem), kā arī 22 etnogrāfiski meiteņu koncerttērpi.

Bērnu kokļu studija "Dzītari" ir jauns kolektīvs - bez jel kādas materiālās bāzes. Koncertkokle ir dārgs mūzikas instruments un tikai dažiem bērniem ir bijusi iespēja iegādāties savus personīgās koncertkokles, bet pārējiem bērniem nācās meklēt iespējas īrēt kokles (kas arī ir ļoti sarežģīti, jo šādas iespējas ir ļoti niecīgas un nebūt ne lētas). Interese par iespēju pievienoties kokļu studijai ir patiešām liela, bet mūzikas instrumentu trūkuma dēļ tā bija stipri ierobežota. Tādēļ jaunu koncertkokļu iegāde devusi iespēju kokli apgūt un iesaistīties muzikālajās aktivitātēs aizvien lielākam interesentu pulkam. Iepriekš mazajiem koklētājiem nebija arī vienotu koncerttērpu, kas ir neatņemama koncertdzīves sastāvdaļa (tie tiek pielāgoti vai lienēti). Jaunu etnogrāfisku, koklei piederīgu tērpu iegāde radjusi vienotu tēlu, pavērusi plašākas iespējas aktīvākai un pilnvērtīgākai koncertdzīvei, kā arī cēlusi bērnu pašapziņu un gandarījumu par saviem sasniegumiem. 

Līdzcilvēku atbalsts, uzmanība, novērtējums, iespēja sevi pierādīt ir svarīga jebkura bērna pašapziņas veidošanā, tādēļ kokļu un tērpu iegāde ļāvusi bērniem aktīvi darboties, pilnveidoties, gūt gandarījumu par savām prasmēm, sasniegumiem.

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 9948.00 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 9948.00 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansējuma summa ir 8953.20 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas 994.80 EUR jeb 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Inta Rēvolde

Kontakttālrunis: 28356613

E-pasta adrese: intarevolde<@>inbox.lv

image, 452x71px, 28.81 KB