Malkas sagatavošanas tehnoloģijas modernizēšana privātmājās

Malkas sagatavošanas tehnoloģijas modernizēšana privātmājās

Iesniedzējs: LABLAIKI PIECI (NVO)
Sākuma datums: 2011-12-30
Beigu datums: 2012-03-21
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ogresgala pagasts, Ciemupe
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 18 038.87
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:

Projekta mērķis bija iegādāties zāģi - skaldītāju, nodrošinot operatīvāku un atvieglotu darbu veikšanu, sagatavojoties apkures sezonai biedrības biedriem piederošās privātmājās un tuvākajā apkaimē esošajos īpašumos.

Nelabvēlīgā ekonomiskā situācija valstī privātmāju īpašniekus mudina meklēt jaunas iespējas malkas sagatavošanai. Malkas sagatavošana ziemai ir dārgs, laikietilpīgs un darbietilpīgs process. Ņemot vērā, ka lielākā daļa Ciemupes iedzīvotāju savas privātmājas apkurina ar malku, fizisku personu grupa, kas šī gada jūnijā ir oficiāli apvienojusies biedrībā „Lablaki pieci”, jau pavasarī veica aptauju par iespējamā jaunā pakalpojuma – operatīvas un atvieglotas malkas sagatavošanas ziemas sezonai, nepieciešamību Ciemupes teritorijā. Tika izsūtītas 70 anketas. Atpakaļ saņemtas (ar atbalstu tehnikas modernizācijai) saņemtas 29, tātad Ciemupes iedzīvotājiem šis inovatīvais pakalpojums ir aktuāls.

Projekta ietvaros biedrība iegādājās zāģi – skaldītāju, kas darbojas gan ar elektrību, gan ar traktora jūgvārpstu (ja elektrības padevi nav iespējams nodrošināt).

Biedrības valdes loceklis Aivars Leščinskis biedrībai bez atlīdzības iznomās traktoru MTZ-82, kas nodrošina zāģa – skaldītāja transportēšanu līdz vietai, kur tiek sniegts pakalpojums. Traktoru un zāģi-skaldītāju vadīs Andris Amatnieks (traktorista tiesības Nr.A088793, derīgas līdz 2017.gadam). Zāģis – skaldītājs tiek uzglabāts nomātā šķūnī. Par darba drošību atbildīgais būs Kaspars Čakšs. Ir sagatavota darba drošības ievadinstrukcija un atvērts darba drošības žurnāls.

Iegādātais zāģis- skaldītājs  stundā var sagatavot 4-10 m3 . Vidēji vienai privātmājai nepieciešams 30-40 m3 - tātad šo malkas daudzumu var sazāģēt un saskaldīt vienas dienas laikā. Tas ir četras - piecas  reizezes lielāks laika un finansiāls ieguvums. Perspektīvē šo pakalpojumu varēs piedāvāt arī Ķeguma novada iedzīvotājiem.Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs
Kaspars Čakšs
Tālr.: 29418041
E-pasts: acaksa@gmail.com