Dārza tehnikas iegāde

Dārza tehnikas iegāde

Iesniedzējs: VIDENIEKI (NVO)
Sākuma datums: 2011-12-30
Beigu datums: 2012-04-24
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ogresgala pagasts, Ciemupe
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 17 674.44
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija iegādāties dārza tehniku, kas palīdzēs realizēt biedrības mērķi- veicināt vides sakopšanu biedriem piederošajās un tuvākās apkaimes teritorijās. Labi iekopti mazdārziņi priecēs Ciemupes iedzīvotājus un viesus.

Mazdārziņu īpašniekiem galvenā problēma ir zemes apstrādāšana rudenī un pavasarī, kā rī ziemā - sniega tīrīšana. Šā gada maija mēnesī Ciemupes māju īpašniekiem tika izdalītas aptaujas lapas ar mērķi noskaidrot privātmāju īpašnieku viedokli par nepieciešamāko vides sakopšanai. Anketās tika uzdoti jautājumi par par problēmu risināšanu, izteikts priekšlikums biedrībai "Videnieki" iegādāties dārza koplietošanas tehniku. No 42 izdalītajām anketām 19 aptaujātie atbildēja un izteiktos priekšlikumus atbalstīja. Lai atvieglotu roku darbu tiks iegādāta šāda tehnika: traktors, dārza frēze un universālā lāpsta. Par iegādātās tenikas izmantošanu atbildīgais ir Biedrības "Videnieki" valdes loceklis Jānis Apzulēns. Traktorista pakalpojumus sniedz biedrības "Videnieki" biedrs Māris Oboznajs (Traktorista tiesības: A105214, derīgas līdz 11.06.2018.). Dārza tehnika glabājas pie biedrības "Videnieki" valdes locekles Ināras Līvas. Atbildīgais par tehnikas izmantošanu pakalpojumu sniedz biebrības biedriem pats vai, parakstot "Nodošanas - pieņemšanas aktu", nodos kādam no biedrības biedriem, kam ir traktorista tiesības. Par darba drošību atbildīgais noteikts Aivars Beinarovičs. Ir izstrādāta darba drošības ievadinstrukcija un iekārtots darba aizsardzības žurnāls.

Projetka rezultātā Ciemupes privātmāju īpašniekiem ir atvieglots vides sakopšanas un uzturēšanas darbs, kā arī ir samazinātas dārza tehnikas pakalpojumu izmaksas (nav jānomā dārza tehnika vai jāmaksā par konkrētu vides sakopšanas pakalpojumu). Pēc projekta realizācijas pakalpojuma izmaksas ir samazinājušās, jo tās ietver tikai tehnikas uzturēšanas izmaksas. Svarīgi ir tas, ka veicot šo pakalpojumu, iedzīvotājiem tiek panākts liels darba laika ietaupījums.

Par projekta īstenošanu ir informēti tuvākās apkaimes iedzīvotāji, kuri pirms projekta realizācijas veiktajā aptaujā norādīja par interesi izmantot šādu tehniku.

Biedrībai „Videnieki” ir izveidots Twitter konts @Videnieki, kur sekotāji tiek informēti par pieejamajiem pakalpojumiem un citām biedrības aktivitātēm.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Alīda Anna Čakša
Tālr.: 29418041
E-pasts: acaksa@gmail.com