Orientējies nākotnei

Orientējies nākotnei

Iesniedzējs: Orientēšanās klubs Ogre (NVO)
Sākuma datums: 2012-01-02
Beigu datums: 2012-08-31
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Tīnūžu pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 9 109.81
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija iegādāties nepieciešamo inventāru, lai modernizētu orientēšanās sporta  treniņnodarbības un sacensību organizēšanu, lai popularizētu aktīvu dzīvesveidu vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta rezultātā tika uzzīmēta jauna precīza orientēšanās karte Ikšķilē un Zilajos kalnos pēc apvidus lāzerskenēšanas materiāliem. Projekta ietvaros tika iegādāta laikam atbilstošu atzīmēšanās sistēmu Sport Ident, kas nodrošina sacensību un nodarbību dalībniekiem iespēju lietot modernu orientēšanās aprīkojumu. Tagad, pateicoties jaunajai sistēmai ir iespējams ātri saņemt dalībnieku rezultātus, kā arī nodrošināt dalībniekiem komfortu gan startā, gan finišā. Projektā papildus tika iegādāts portatīvais dators, portatīvais ģenerators un starta-finiša aprīkojums ar norobežojumiem un telti. Projekts ir sniedzis lielu ieguldījumu orientēšanās sporta attīstībai vietējā teritorijā, jo biedrība ar jauno inventāru jau ir noorganizējusi vairākas sacensības gan profesionāļiem, gan arī vietējiem iedzīvotājiem, kas šo sporta veidu popularizējušas ne tikai vietējā teritorijā, bet gan visā Latvijā (info par aktivitātēm: www.okogre.lv).

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Iveta Holcmane
Tālr.: 28374385
E-pasts: ivetaholc@inbox.lv