Auto stāvlaukums pie Ikšķiles stacijas

Auto stāvlaukums pie Ikšķiles stacijas

Iesniedzējs: Ikšķiles pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2011-09-01
Beigu datums: 2012-06-04
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Ikšķile
Kopējais finansējums: 66128,95Ls
Publiskais finansējums: 7500Ls
Rīcības nosaukums: 4.1.Atbalsts teritorijas labiekārtošanai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis ir Ikšķiles pilsētā izveidot organizētu autotransporta stāvlaukumu ("stāvparku") dzelzceļa stacijai piegulošā teritorijā, kas radīs sakārtotu un estētiski pievilcīgu apkārtējo vidi ap staciju, kā arī uzlabos satiksmes drošību.

Projekta ietvaros tika izstrādāts tehniskais projekts auto stāvlaukumam. Būvdarbu ietvaros tika veikti šādi darbi: krūmu un koku zāģēšana, celmu laušana, augu zemes virskārtas noņemšana, gultnes un uzbēruma veidošana, salizturīgās smilts kārtas izbūve, šķembu kārtas izbūve braucamajai daļai, asfaltbetona segas izbūve, nogāžu stiprināšana, žoga paneļu uzstādīšana, kā arī apgaismojuma komunikāciju un aprīkojuma uzstādīšana. Pateicoties šim projektam tagad auto stāvlaukumā ir iespējams novietot 36 transporta līdzekļus, t.sk., arī invalīdu transportam paredzētas stāvvietas.

Uzbūvējot autotransporta stāvlaukumu, dzelzceļa stacijai piegulošā teritorijā ir radīta sakārtota un estētiski pievilcīga apkārtējā vide, kā arī uzlabojusies satiksmes drošība, jo autotransports netiek novietots ceļā malās un nomalēs.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Andis Šonmanis
Tālr.: 65020894
E-pasts: andis.sonmanis@ikskile.lv