Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja ekspozīcijas telpu vienkāršota rekonstrukcija

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja ekspozīcijas telpu vienkāršota rekonstrukcija

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2012-01-02
Beigu datums: 2012-06-22
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lielvārde
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 9 845.90
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija rekonstruēt Lielvārdes muzeja telpas, lai varētu iekārtot Andrejam Pumpuram un eposam "Lāčplēsis" veltītu mūsdienīgu ekspozīciju un izlikt apskatei vēl nedemonstrētus priekšmetus no muzeja krājuma.

Līdz projekta realizācijai muzejs nevarēja veikt pilnā apjomā sava tiešā darba funkcijas un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus apmeklētājiem, jo tā telpu kritiskais stāvoklis liedza tajās iekārtot laikmetīgas ekspozīcijas. Bija jāsakārto gan telpu tehniskā drošība, gan arī to estētiskais izskats, lai tajās, atbilstoši noteikumiem, varētu izstādīt un nodot apskatei vērtīgus muzeja krājumā esošos priekšmetus un eksponātus.

Muzeju ikdienā apmeklē gan dažāda vecuma Lielvārdes novada un Latvijas iedzīvotāji, gan viesi no ārzemēm, tāpēc, lai popularizētu savu novadu un Latviju, palīdzētu iepazīt mūsu kultūrvēsturiskās vērtības, bija nepieciešams "atdzīvināt" muzeja telpas un veikt iekšējo telpu remontu, kas nebija darīts kopš 1980.gada.

Projekta ietvaros tika veikti šādi remontdarbi: telpu sienu, griestu un logu aiļu līdzināšana, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana, logu un palodžu montāža, kā arī elektroinstalācijas darbu veikšana.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Anita Streile
Tālr.: 29322468
E-pasts: anita.streile@inbox.lv