Krapes parka atdzimšana

Krapes parka atdzimšana

Iesniedzējs: NĀC KOPĀ (NVO)
Sākuma datums: 2012-01-02
Beigu datums: 2012-08-31
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Krapes pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 9 098.01
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija atjaunot Krapes skaistā parka kādreizējo izskatu un labiekārtot teritoriju estētiskas dzīves vides nodrošināšanai pagasta iedzīvotājiem.

Projekta rezultātā tika iegādāts raides (mazais traktoriņš), pļaušanas iekārta un piekabe, kas ir papildaprīkojums raideram. Krapes muižas parks ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.8239). Kā visur Latvijā, muižas kungu namam (ko pēc Vilhelma Bokslafa projekta uzcēla 1909.gadā), tika izvēlēta visskaistākā vieta pagastā - Lobes upes ieloks ar dabīgu reljefa paaugstinājumu centrā. Kungu namu sagrāva 1917.gadā, bet parks saglabājās, tur vairākas reizes gadā notika vietējo iedzīvotāju pulcēšanās - brīvdabas teātra izrādes, koncerti, zaļumballes un sporta pasākumi. Pēdējos 20 gadus parks netiek kopts, aizaug, zaudē savu vērtību un pagastā trūkst iedzīvotājiem nepieciešamā brīvdabas pulcēšanās vieta. Parku ainavu arhitekte I.M.Janelis apsekoja parku un deva biedrības biedriem darba norādījumus, ko cenšamies īzpildīt savu iespēju robežās, bet diemžēl bez tehnikas bija grūti nopļaut ~6ha lielu parka platību. Lai parks būtu pieejams gan tūristiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, parka celiņi ir jāpļauj 2 reizes mēnesī. Biedrības vietējā iniciatīvas grupa pirms projekta realizācijas celiņus pļāva ar izskaptīm, kas bija ļoti apgrūtinoši.

Pateicoties šī projekta realizācijai, tagad vēsturisko Krapes muižas parku ir iespējams atkal sakopt tādā līmenī, lai atkla varētu tikt rīkoti koncerti, izrādes, zaļumballes un sporta pasākumi, kā tas bija pagājušā gadsimta sākumā.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Ieva Grīnbauma
Tālr.: 27065878
E-pasts: Lauskis44@delfi.lv