Brīvdabas pulcēšanās vietas izveide Ogres novada Līčupē

Brīvdabas pulcēšanās vietas izveide Ogres novada Līčupē

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2012-01-02
Beigu datums: 2012-10-23
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Mazozolu pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 7 592.10
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija izveidot Līčupes ciema iedzīvotājiem brīvdabas pulcēšanās vietu, lai veicinātu Mazozolu pagasta iedzīvotāju iesaistīšanos pagasta sabiedriskajās aktivitātēs.

Mazozolu pagasts pēc iedzīvotāju skaita ir Ogres novada mazākā teritoriālā vienība, un tas atrodas vistālāk no novada administratīvā centra - Ogres. Galvenās uzņēmējdarbības jomas ir augkopība un lopkopība, mežizstrāde un kokapstrāde, kā arī mazumtirdzniecība. Pagastā nav lielu ražošanas uzņēmumu vai pakalpojumu sniedzēju, trūkst darba vietu un iedzīvotāju ienākumi ir zemi. Sociāli ekonomiskā situācija pagastā ir smaga - samazinās iedzīvotāju skaits, pieaug maznodrošināto un trūcīgo personu skaits, palielinās sociālā budžeta izdevumi u.t.t.

Tā kā Mazozolu pagasta pašvaldība līdz Ogres novada izveidošanai bija finanšu stabilizācijas procesā, tad tā, lai nodrošinātu obligāto funkciju izpildi, nespēja sniegt atbalstu ne iedzīvotāju iniciatīvu veicināšanai, ne kultūras un sporta attīstībai. Tikai pēdējo 3 gadu laikā, kad pašvaldība saņēma valsts dotāciju infrastruktūras attīstībai un, pateicoties ES finanšu un pašvaldības finansējuma piesaistei, sabiedriskajā sektorā veiktie pasākumi ir veicinājuši arī vietējo iedzīvotāju aktivitātes pieaugumu, tomēr tas nav pietiekams. Pēc Attīstības nodaļas apkoptās informācijas par 2010.gadu redzams, ka iedzīvotājiem paredzētajos pasākumos pagastā katrā no tiem iesaistījušies vidēji tikai 37 cilvēki jeb nepilni 6% no kopējā iedzīvotāju skaita.

2010.gadā pēc 15 iedzīvotāju iniciatīvas un ar pagasta pārvaldes atbalstu sakārtotā peldvieta Līčupes ciemā kalpoja par pamudinājumu darīt visu iespējamo, lai atkal no jauna izveidotu pagasta iedzīvotāju gadu desmitiem iecienīto pulcēšanās vietu Līčupes ciemā. Projekta realizācijas vietā - gleznainā, dižu ozolu ieskautā, Līčupes ieloka pļavā - ik gadu notikuši daudzi jo daudzi atpūtas un kultūras, tai skaitā tradicionālie svētku, pasākumi. 1986.gadā šeit tika uzbūvēta estrāde, izveidotas skatītāju vietas, nodrošināta elektroenerģijas piegāde. Kādreiz labiekārtotajā pulcēšanās vietā palikuši vien skatuves grīdas pamati un atsevišķi labiekārtojuma elementi. Mazozolieši patiesi izjūt šīs kopā pulcēšanās vietas trūkumu.

Projekta rezultātā tika veikti skatuves grīdas atjaunošanas darbi tās sākotnējā atrašanās vietā, izmantojot vecos pamatus, tika izveidota atbalsta siena, kā arī 80 skatītāju sēdvietas. Tagad vietējiem iedzīvotājiem Līčupes gleznainajā krastā ir pieejama atjaunota estrāde, kurā tiek organizēti saviesīgi pasākumi vietējiem iedzīvotājiem.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Rita Grāvīte
Tālr.: 65020912
E-pasts: rita.gravite@ogresnovads.lv