Tautas tērpu iegāde biedrībai "Ogresgalieši"

Tautas tērpu iegāde biedrībai

Iesniedzējs: Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši" (NVO)
Sākuma datums: 2011-02-01
Beigu datums: 2011-07-14
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ogresgala pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 9 053.51
Rīcības nosaukums: Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija veicināt, attīstīt un uzlabot interešu izglītību. Saglabāt un izkopt tautas kultūras tradīcijas, izveidojot folkloras ansambli Ogresgala pagastā.

Apmēram 10 gadus Ogresgalā darbojas dziedātāju kopa-ansamblis, kas izkopj un pilnveido tautas tradīcijas un paražas. Reizi nedēļā kopā sadziedāt sanāk 8 vīri un 18 sievas, cilvēki kam nav mazsvarīga tautas kultūras un tradīciju saglabāšana. Ansamblis ņem aktīvu dalību pagastā notiekošajos kultūras pasākumos un koncertos. Nav iedomājami  Ziemassvētku, Lieldienu un Jāņu pasākumi bez dziedātāju līdzdalības. Savu vokālo meistarību dziedātāji ir parādījuši arī aiz Latvijas robežām, tādejādi nesot mūsu valsts vārdu ārzemēs. Pēc katra šāda brauciena auga ansambļa vokālā meistarība, tika gūts jauns stimuls savas darbības veiksmīgai turpināšanai, vienīgi dziedātāju vizuālais tēls kļuva arvien bālāks. Tautas tērps ir tas, kas simbolizē tautas esamību, identitāti un kultūru, piederību nācijai. Līdz šim katrs dziedātājs pats meklēja sev tautas tērpu, aizņemoties to citos kolektīvos. Tērpi nolietojās, kā arī mēdza būt gadījumi, ka tērpu īpašniekiem tie bija vajadzīgi pašiem, radot nepatīkamas situācijas.
Pēc biedru domām, pašreizējā ekonomiskajā situācijā mūsu valstī ir svarīgi saglabāt tradīcijas, dot iespēju cilvēkiem nodarboties ar sirdij tuvām lietām. Tautas kultūra ir tā, kas tautu saista un vieno, tā attīsta tautas nacionālo pašapziņu. Tāpēc biedrība "Ogresgalieši" vēlējās palīdzēt saviem pagasta aktīvistiem un kultūras glabātājiem, tradīciju kopējiem, iegādājoties tautas tērpus. Latviešu tautas tērps ir ļoti nozīmīga un nacionāli savdabīga latviešu kultūras mantojuma sastāvdaļa.

Projekta rezultātā tika iegādāti 18 Vidzemes sieviešu tautas tērpi, 12 jakas, 8 tautas tērpi vīriem. Pateicoties šim projektam, tagad dziedātāju ansamblis piedaloties koncertos var lepoties ar jauniem, skaistiem tautas tērpiem.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Daina Čalpa
Tālr.: 28744465
E-pasts: chalpas@inbox.lv