Tautas mūzikas un amatniecības centra telpu vienkāršota renovācija Elkšņu skolā

Tautas mūzikas un amatniecības centra telpu vienkāršota renovācija Elkšņu skolā

Iesniedzējs: Tautskola 99 Baltie zirgi (NVO)
Sākuma datums: 2012-10-01
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Tīnūžu pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 34 316.14
Rīcības nosaukums: Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija veikt tautas mūzikas un amatniecības centra telpu vienkāršoto renovāciju, lai estētiskās, funkcionālās, komfortablās un labiekārtotās telpās sniegtu daudzpusīgas radošās pašpilnveides iespējas bērniem, vecākiem un visiem interesentiem. Projekta ietvaros tiek rekonstruēta bijušā Elkšņu skola, kurā tiks atvērts vienīgais Tautas mūzikas un amatniecības centrs tuvākajos novados. Projekts tiks pilnībā realizēts 2013.gada vasarā.

Ar tautas mūzikas un amatniecības centra izveidi Elkšņu skolā biedrība “Tautskola 99 Baltie zirgi” vēlas sniegt savu ieguldījumu un izmantot savu 18 gadus ilgo pieredzi latviskās dzīvesziņas, tautas muzicēšanas un amatniecības jomā. 2011.gadā tika apstiprināts projekts par tautas mūzikas un amatniecības centra darbībai nepieciešamo keramikas krāsns ierīkošanu, etnogrāfisku un daudzfunkcionālu mūzikas instrumentu un ekoloģisko paklājiņu iegādi. Taču, lai biedrība veiksmīgi darbotos, bija nepieciešams veikt bijušās Elkšņu skolas telpu vienkāršotu renovāciju, lai esošās telpas pielāgotu tautas mūzikas un amatniecības centra darbībai.

Biedrības “Tautskola 99 Baltie zirgi” veiktajā aptaujā 300 Ikšķiles novada bērnu vecāki atzina, ka vēlētos, lai viņu bērni padziļināti apgūst mūziku un amatniecību. Aptaujas rezultāti liecina, ka 68% no aptaujātajiem bērnu vecākiem uzskata, ka Ikšķilē nepieciešama vieta, kur bērniem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. 26% no aptaujātajiem uzskata, ka bērniem jau ir kur pavadīt savu brīvo laiku, 6% respondentu nezina, vai ir kur pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Ņemot vērā aptaujas rezultātus, tautas mūzikas un amatniecības centra labiekārtošana, lai nodrošinātu pilnvērtīgu funkcionēšanu, Ikšķiles novadā ir vitāli nepieciešama. Veiktā aptauja liecina, ka Ikšķiles teritorijā lielākā daļa vecāku saskata problēmu bērnu un jauniešu ārpusskolas izglītībā un brīvā laika pavadīšanā.

Biedrības “Tautskola 99 Baltie zirgi” mērķis ir sniegt dažādas interešu izglītošanās iespējas vietējiem iedzīvotājiem visa mūža garumā un veicināt vietējās vides un cilvēku attīstību, it īpaši akcentējot latviešu tradicionālajā kultūrā balstītu mākslu, amatniecību un mūziku. Biedrības “Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskolā jau ilgus gadus darbojas profesionāli amata meistari un pieredzējuši etnomuzikologi, kuri sniegs savu ieguldījumu tautas mūzikas un amatniecības centra Elkšņu skolā darbībā. Projekta mērķgrupa ir Ikšķiles iedzīvotāji un citi interesenti dažādās vecuma grupās, kuri vēlēsies izmantot iespēju tautas mūzikas un amatniecības centrā kopīgi darboties radošā vidē, attīstīt savstarpējās saskarsmes spējas un kopā mācīties ģimeniski svinēt svētkus, dziedāt un muzicēt.

Tautas mūzikas un amatniecības centra izveide Elkšņu skolā ir iespēja sekmīgai jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī, kura īsteno neformālās izglītības programmas un sadarbību ar formālās izglītības iestādēm. Šāda tipa ārpusskolas tautas mūzikas un amatniecības centrs tuvākajā apkārtnē būs vienīgais, kurš piedāvās dažādas ārpusskolas laika pavadīšanas iespējas, aktualizējot latviskās dzīvesziņas pieredzes izmantošanu mūzikas, amatniecības un citās interešu nodarbībās, tādējādi veicinot jauniešu iekšējās pasaules izkopšanu, ideju radīšanu, spēju analizēt idejas un tās praktiski realizēt. Izglītības papildināšana un dažādu prasmju apguve būs viena no svarīgākajām centra funkcijām.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Kristīne Ķiuka
Tālr.: 29437198
E-pasts: kristine.kiuka@gmail.com