Ekoloģiskās mācību virtuves un kafejnīcas izveide Elkšņu skolā

Ekoloģiskās mācību virtuves un kafejnīcas izveide Elkšņu skolā

Iesniedzējs: Tautskola 99 Baltie zirgi (NVO)
Sākuma datums: 2012-08-01
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Tīnūžu pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 17 596.87
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:
Projekta mērķis ir renovēt un aprīkot mācību virtuvi ar iekārtām videi draudzīgu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un veselīgas ēšanas paradumu veicināšanai. 

Projekta ietvaros tiks veikta ekoloģiskās mācību virtuves un kafejnīcas telpu vienkāršotā renovācija, kā arī iegādātas nepieciešamās iekārtas un sadžives tehnika virtuves darbības nodrošināšanai. Projektu plānots realizēt līdz 2013.gada septembra beigām.

Ēdiens ir viens no mūsu dzīves stūrakmeņiem, kas ļautu mums veidot veselīgāku sabiedrību, ja tam tiktu pievērsta pienācīga uzmanība jau no bērnības. Valstī vidēji ir aprēķināts, ka viena diena slimnīcā vidēji izmaksā deviņdesmit latu. Taču daudzas no slimībām varētu arī nebūt, ja tiktu ievēroti veselīgas ēšanas principi, tādā veidā koncentrējot uzmanību uz cēloni, nevis tikai cīnoties ar sekām. Ekoloģiskās mācību virtuves galvenais mērķis ir popularizēt un īstenot veselīgas ēšanas paradumus, tādejādi veidojot veselīgāku sabiedrību. Ekoloģiskā mācību virtuve un kafejnīca sniegs praktisku iespēju baudīt ekoloģisku, sezonālu un tradīcijām atbilstošu garšīgu ēdienu no tuvākās apkaimes, kuram nepieciešamo produktu audzēšana nerada vides piesārņojumu. Ar savu piemēru parādot un tādejādi arī izglītojot bērnus, viņu vecākus un citus interesentus, kā var ēst veselīgi un dažādi ievērojot ekoloģiskos un ētiskos principus.

Ekoloģiskās mācību virtuves un kafejnīcas izveide dos iespēju veidot sadarbību ar dažām apkārtnes zemnieku saimniecībām, uz kurām skolēni pastāvīgi dosies palīdzēt praktiskos darbos un arī no kurām regulāri iepirks produkciju maltīšu pagatavošanai skolas ekoloģiskajā mācību virtuvē. Tādejādi tiks paplašinātas uzņēmējdarbības iespējas zemniekiem tuvākajā apkaimē un tiks veicināta interese un zinātkāre par to, ko mēs ēdam un kā tas nonāk līdz mūsu šķīvim. Izmantojot vietējo zemnieku produkciju, piesārņojumu nerada tālie pārbraucieni, transportējot pārtikas produktus no tālākiem novadiem. Starptautiski ekoloģiskā mācību virtuve sadarbosies ar "Slow food" organizāciju, kas ir tradīcijām atbilstošu ēšanas paradumu veicinātāja pasaulē un darbojas 153 valstīs.

 

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Kristīne Ķiuka
Tālr.: 29437198
E-pasts: kristine.kiuka@gmail.com