Jumpravas pagasta kapu teritorijas labiekārtošana

Jumpravas pagasta kapu teritorijas labiekārtošana

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2011-07-06
Beigu datums: 2012-08-17
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Jumpravas kapi, Jumpravas pag.
Kopējais finansējums: 10363,90
Publiskais finansējums: 6371,25
Rīcības nosaukums: 4.1.Atbalsts teritorijas labiekārtošanai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija labiekārtot Jumpravas pagasta kapu teritoriju, izveidojot automašīnu stāvlaukumu un labiekārtojot atpūtas zonu.

Jumpravas pagasta kapu kopējā teritorija sastāda 6.9 ha, tie atrodas 5 km attālumā no Lielvārdes novada Jumpravas pagasta, meža malā. Iedzīvotāji, lai varētu apkopt kapu kopiņas, uz kapiem dodas vai nu ar velosipēdiem, vai personīgo autotransportu, šajā ceļa posmā nekursē sabiedriskais transports. Kapu teritorijā nav iekārtots automašīnu stāvlaukums un velosipēdu novietne, kā rezultātā rudeņos, pavasarī un mitrā laikā kapsētas teritorijā veidojas dubļi un izdangājumi, automašīnas neorganizēti tiek novietotas kapsētas zaļajā zonā, velosipēdi atstutēti pret koku stumbriem. Ūdens ņemšanas vieta - aka - atrodas starp kapu kopiņām, uz akas grodiem ir uzlikts skārda vāks, kurš regulāri netiek aizvērts un laika gaitā ir bojāts, bojāta arī tualete. Pēc bēru ceremonijas vai kapu kopiņu uzkopšanas kapsētas apmeklētāji bieži vien kapu teritorijā ietur cienastu vai maltīti, kapos ir veci koka soli, kuri sākuši trūdēt, kā arī nolietojies koka galds.

Projekta ietvaros 0,15 ha platībā tika izveidots šķembots automašīnu stāvlaukums, iekārtota velosipēdu novietne, sakārtota ūdensņemšanas vieta, uzstādīta nojume ar galdu, soliem un ierīkota jauna tualete.

 

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Līga Zariņa
Tālr.: 26455877
E-pasts: liga.zarina@lielvarde.lv