Rūpēs par mazajiem krastmaliešiem

Rūpēs par mazajiem krastmaliešiem

Iesniedzējs: Biedrība „Ex Adverso” (NVO)
Sākuma datums: 2011-07-21
Beigu datums: 2012-07-19
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums: - - -

Īstenošanas vieta: Kaibala, Lielvārdes pag.
Kopējais finansējums: 4400,36Ls
Publiskais finansējums: 3960,32Ls
Rīcības nosaukums: 4.1.Atbalsts teritorijas labiekārtošanai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija izveidot bērnu rotaļu laukumu Kaibalas bērniem saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Projekts bija nepieciešams, jo Kaibalā biedrības "Krastmalas" bērniem un apkārtējo māju bērniem nebija labiekārtota bērnu rotaļlaukuma, kur savu brīvo laiku varētu interesanti pavadīt kopā ar vienaudžiem un vecāku uzraudzībā. Projekta ietvaros dzīvojamās mājas "Krastmalas" pagalmā tika ierīkots bērnu laukums, kas ir vispateicīgākā vieta šādam nolūkam. Tādejādi, projekta īstenošana ir veicinājusi patīkamu dzīves vides attīstību Kaibalas ciema teritorijā.

Iesniedzēja apraksts:
Biedrība "Ex Adverso" ir dibināta 2009.gada 22.septembrī. Biedrības "Ex Adverso" īstermiņa mērķis ir celt biedrības administratīvo kapacitāti, tādejādi veicinot ilgtermiņa mērķus, kas ir veicināt mūžizglītības attīstību Lielvārdes novadā, organizējot dažāda veida apmācības jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšanai, veicināt starpkultūru dialoga veidošanos un motivēt sociālās atstumtības risku grupu iekļaušanos sabiedrībā. Daļa no valdes locekļiem iesaistījās Sabiedrības integrācijas fonda projektā, kas veicināja Latvijas valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un NVO darbinieku kompetences un prasmes, sekmīgam darbam ar trešo valstu valstpiederīgo mērķauditoriju un projekta ietvaros piedalījās apmācību programmuas „Starpkultūru komunikācija” aprobēšanā. Iegūtās zināšanas valdes locekļi veiksmīgi varēs izmantot darbā ne tikai ar trešo valstu valstpiederīgajiem, bet arī veicinot starpkultūru komunikāciju Lielvārdes novadā. Pirmkārt, biedrība “Ex Adverso” tika nodibināta, jo tās dibinātāji ir domu biedru grupa, kas vēlas pielietot savas zināšanas un pieredzi kopīgi darbojoties sabiedrības interesēs. 

 

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Dace Rasa
Tālr.: 29437198
E-pasts: dace.rasa@lsif.lv