Loka šaušanas treniņlaukuma pilnveidošana Lauberes pagastā

Loka šaušanas treniņlaukuma pilnveidošana Lauberes pagastā

Iesniedzējs: Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs "Amazones" (NVO)
Sākuma datums: 2011-07-13
Beigu datums: 2012-06-21
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lauberes pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 8 330.13
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija pilnveidot loka šaušanas treniņlaukumu un iegādāties inventāru, lai radītu iespēju Lauberes pagastā organizēt pilnvērtīgus un drošus loka šaušanas treniņus "stadiona" apstākļos, t.sk. ar olimpisko loku, noteikumiem atbilstošās distancēs, kas ļautu sasniegt augstākus sportiskos rezultātus, pretendēt Zied Zeme teritorijas iedzīvotājiem uz dalību sacensībās (īpaši Latvijas Jaunatnes Olimpiādē) un izveidotu jaunas darba vietas.

Projekta ietvaros tika iegādāti desmit kvalitatīvāki unlielāi vairogi, kas ļauj trenēties vienlaicīgi dažādās distancēs (t.sk. lielajās 60-70m diostancēs), četri olimpiskie loki, metāldetektors bultu meklēšanai un lokšaušanas aizsargtīkls - bultu uztverēju.

Inventārs tiek izmantots gan treniņiem, gan sacensību rīkošanai. Jauniegādātais inventārs deva iespēju sagatavot trīs dalībniekus no Ogres novada 2012.gada Latvijas olimpiskajām spēlēm. Šogad notiks Latvijas Jaunatnes Olimpiāde un plānots sagatavot un nodrošināt dalību vismaz diviem Lauberes pagasta pārstāvjiem.

Iesniedzēja apraksts:
Vairāk par biedrību lasīt www.amazones.lv.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Pēteris Gribulis
Tālr.: 29492239
E-pasts: peteris.gribulis@vadc.gov.lv