Telpu rekonstrukcija Ķeguma novada pensionāru biedrības darbības nodrošināšanai

Telpu rekonstrukcija Ķeguma novada pensionāru biedrības darbības nodrošināšanai

Iesniedzējs: Ķeguma novada pensionāru biedrība (NVO)
Sākuma datums: 2009-12-29
Beigu datums: 2010-09-01
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķegums
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 9 108.66
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:

Projekta mērķis bija veikt telpu rekonstrukciju Ķeguma novada pensionāru biedrības telpās. Projekta ietvaros tika veikts telpu kosmētiskais remonts: logu atjaunošana, elektroinstalācijas pārnešana, iekšējo sienu un griestu atjaunošana, ārdurvju nomaiņa, izlietnes pārnešana, tualetes ierīkošana, ieejas kāpņu atjaunošana, kā arī pandusa ierīkošana. Tagad jaunās telpas tiek izmantotas gan kābiedru tikšanās vieta, gan kā vieta, kur glabāt biedrības inventāru. Biedrības mājvieta tiek izmantota arī uzņemot vieslektorus un viesmāksliniekus no citiem novadiem. Šis projekts ir sekmējis Ķeguma novada pesnionāru biedrības darbības motivāciju un aktīvu piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Linda Cīrule
Tālr.: 29133711
E-pasts: lk.linda.krumina@gmail.com