Darbnīca dzīves optimismam

Darbnīca dzīves optimismam

Iesniedzējs: Ķeguma novada pensionāru biedrība (NVO)
Sākuma datums: 2011-08-22
Beigu datums: 2013-06-30
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķegums
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 6 423.87
Rīcības nosaukums: Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija mērķis ir veicināt Ķeguma novada iedzīvotāju sabiedriskās un pašpalīdzības aktivitātes, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu. Novada pensionārēm, bezdarbniecēm un jaunietēm sniegt morālu atbalstu, kā arī materiāla labuma gūšanas iespējas, pilnveidojot un uzlabojot brīvā laika izmantošanu.

Projekta ietvaros tika iegādātas piecas jostu stelles, 1m un 1,5m stelles, aušanas aprīkojums (spolētājs, tītavas u.c.), gludināmā iekārta, šujmašīna izšūšanai, adīšanas un tamborēšanas materiāli, floristikas materiāli, mēbeļu komplekts (galdi, krēsli, skapis) un mobilas apgaismes ierīces darbu veikšanai.

Ķeguma iedzīvotājiem, tai skaitā arī pensionāriem, nav dota iespēja rudens un ziemas garajos vakaros sanākt kopā, iemācīties kaut ko jaunu- aušanu, floristiku, dekupāžu, izšūšanu, pilnveidot esošās iemaņas (tamborēšanu, adīšanu). Tās būs jaunas iespējas aktīvi piedalīties Ķeguma novada sabiedriskajā dzīvē - labdarības pasākumos, novada suvenīru izgatavošanā u.c. Šoziem Ķeguma pensionāru biedrība ieviesa jaunu tradīciju - vienu reizi mēnesī rīkot divu dienu rokdarbu izstādi - pārdošanu. Sākumā šo izstādi veidoja dažas Ķeguma rokdarbnieces, bet šobrīd izstādes ir ļoti bagātas, jo tajās piedalās arī Tomes, Rembates un invalīdu biedrību rokdarbnieces. Prieks, ka sabiedrība ir iekustināta jaunai aktivitātei. Šis pasākums arī deva ierosmi piedalīties ELFLA projektā, jo arvien vairāk interesentu piesakās apgūt dažādas rokdarbu tehnikas, bet finansējuma nav. Ķeguma novadā, kuru aptver pensionāru biedrība ir ap 880 pensionāri, 16 invalīdi un ap 160 bezdarbnieces.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Anita Bazone
Tālr.: 26415519
E-pasts: anita.ba@inbox.lv