Inovatīvo tehnoloģiju pielietošana ģeotelpisko datu iegūšanā

Inovatīvo tehnoloģiju pielietošana ģeotelpisko datu iegūšanā

Iesniedzējs: Ģeotelpisko Inovāciju biedrība (NVO)
Sākuma datums: 2012-04-10
Beigu datums: 2013-04-10
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Tīnūžu pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 18 221.08
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir apzināt Tīnūžu ciematā esošās pašvaldībai piederošās inženierkomunikācijas un ar speciāla radiofekvenču radara palīdzību tās noskanēt. Rezultātā tiks izstrādāts un pašvaldībai nodots jauns inženierkomunikāciju plāns, izdrukas un digitālā formā, vienotā koordinātu sistēmā.

Kvalitatīvu dzīves apstākļu nodrošināšanai tiek radīta dažāda infrastruktūra. Liela daļa no tās ir inženierkomunikācijas (siltumtīkli, kanalizācijas tīkli, ūdensvada tīkli u.c.), kas mums kalpo dažādu ērtību nodrošināšanai. Diemžēl ilgu laika periodu sākot no Padomju laikiem līdz pat aptuveni 2005.gadam netika veikta sistemātiska inženierkumunikāciju uzmērīšana un plānu sastādīšana, vai arī tā tika veikta tikai attīstības reģionos, piemēram, lielajās pilsētās. Tajā pašā laikā nevar noliegt, ka mērīšanas darbi nav veikti, tomēr mērnieku galvenais uzdevums ir apkopot informāciju ko ir iesnieguši komunikāciju turētāji un uznest to uz plāniem. Līdz ar to katra plāna kvalitāte ir cieši saistīta ar izejas datu kvalitāti, bet izejas dati visbiežāk ir ļoti nekvalitatīvi. Pašreiz viena no raksturīgākajām iezīmēm ir tāda, ka, gan pašvaldību, gan privātajā sektorā par inženierkomunikācijām atbildīgie speciālisti ir veca gadagājuma cilvēki, kuri lielu daļu informācijas cenšas atcerēties vai ir pierakstījuši sev zināmos pierakstos. Laikam ejot šie pieraksti ir zaudējuši savu sākotnējo kvalitāti un ir nederīgi, bet atmiņas ir izgaisušas. Šādi pieraksti, ja tādi ir bijuši savu kvalitāti var zaudēt dažādu faktoru iedarbībā. Piemēram, mainot attiecīgo organizāciju adreses, tie var izbalēt, pazust un citi faktori. Līdz ar to ir izveidojusies situācija, ka kompetentās pašvaldību un privātās iestādes ir slikti vai dažkārt vispār nav informētas par savā īpašumā esošo komunikāciju atrašanos dabā.

Šai problēmai pakārtotā problēma ir tā, ka veicot jaunus plānošanas darbus, praktiski ir neiespējami tos veikt tādā kvalitātē, lai nerastos papildus izmaksas, kuras savukārt apmaksā nodokļu maksātājs. Šādos gadījumos situācijas noskaidrošanai tiek veikti kontrolējoši rakšanas darbi - šurfēšana, kuru rezultātā tiek bojāts tas, kas jau ir radīts. Piemēram, tādā veidā var tikt izbojāts ne tikai iekopts zālājs vai puķudobe, bet arī no jauna uzliets asfalts zem auto ceļiem, gājēju celiņi, var tikt sabojātas citas komunikācijas radot paaugstinātas bīstamības situācijas, piemēram, veicot rakšanas darbus tuvu gāzes vadiem vai elektrokabeļiem.

Laika posmā no 1991.gada līdz aptuveni 2005.gadam komunikāciju uzmērīšanas un sistemātisku plānu sastādīšanā praktiski nekas nemainījās un tika mantota Padomju pieredze. Tas ir vairāk saistīts ar to, ka trūka speciālisti un pieredze. Turklāt šinī laikā nebija visaptveroša ģeodēziskā tīkla, kura precizitāte ir vienāda visā Latvijas valsts teritorijā. Neskatoties uz to, ka tika radītas idejas par datu uzkrāšanu datubāzēs, tajās ievietotie dati nesaturēja informāciju par izmantoto koordinātu sistēmu, līdz ar to šādi uzkrātiem datiem nebija praktiskas nozīmes, jo nebija vienots uzmērīšanas tīkls.

Projekts bija nepieciešams, lai mainītu šo nekvalitatīvo sistēmu uz modernu un inovatīvu. Tāpat projekts ir domāts inženiera izglītību ieguvušiem speciālistiem ne tikai savu zināšanu papildināšanai, bet arī inženiertehnisku risinājumu integrēšanai reālā dzīvē.

Projekta dalībnieks ir ""Ģeotelpisko Inovāciju biedrība"" kuras sastāvā ir vairāk kā 7 gadus mērniecības nozarē nodarbināti speciālisti ar augstāko izglītību. Savu tiešo pienākumu pildīšanā, kā topogrāfisko plānu sastādīšanā, jaunizbūvēto komunikāciju uzmērīšanā, kā arī inženierģeodēzijā, speciālisti ir saskatījuši šīs problēmas lielo ietekmi uz kvalitatīvu darbu veikšanu. Ļoti bieži rodas situācijas kad uznesot informāciju par esošām inženierkomunikācijām, tiek pārnestas arī dažādas kļūdas no vecajiem plāniem uz jaunajiem plāniem. Turklāt šādas kļūdas nav iespējams praktiski pārbaudīt. Šo kļūdu avoti parasti ir cilvēciskais faktors, bet tās var izpausties kā neprecīza piesaiste, plāni sastādīti bez mēroga, u.c..

Jauniegādātā iekārta ir būtiski uzlabota salīdzinot ar citām iekārtām, kuras ir paredzētas izmantot inženierkomunikāciju lokācijā. Atšķirībā no citām iekārtām, radars spēj atrast pilnīgi visa veida inženierkomunikācijas, neatkarīgi no to materiāla veida. Iekārta spēj noteikt atrašanās vietu un dziļumum ne tikai metāla caurulēm, bet arī kabeļiem, plastmasas caurulēm, māla caurulēm u.c.  Ar šādas inovatīvas iekārtas palīdzību ir uzsākti Tīnūžu ciematā pašvaldībai piederošo inženierkomunikāciju skanēšanas darbi un inženierkomunikāciju plāna izgatavošana. Pateicoties Globālajai Pozicionēšanas sistēmai (GPS) ir nodrošināts vienmērīgs koordinātu pārklājums visā valsts teritorijā. Līdz ar to uzmērītie dati iegūs viennozīmīgu statusu turklāt šādi dati pilnībā mainīs datu bāzu sistēmu nozīmi. Precīza datu iegūšanas iespēja ļaus pārskatīt esošu datubāzu modeļus, paredzams, ka radīsies jaunas to attīstības iespējas. 

Projekta realizēšanai tik aiegādāts radars inženierkomunikāciju skanēšanai, GPS antena un tahimetrs - pozicionēšanai, dators ar programmnodrošinājumu.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Edgars Pinkovskis
Tālr.: 26347462
E-pasts: geoinovacijas@gmail.com