Jauniešu kultūras centra izveide Birzgalē

Jauniešu kultūras centra izveide Birzgalē

Iesniedzējs: Birzgales Attīstības Centrs (NVO)
Sākuma datums: 2011-07-21
Beigu datums: 2012-11-23
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Birzgales pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 18 874.80
Rīcības nosaukums: Atbalsts jauniešu un ģimeņu centru izveidei

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija izveidot jauniešu kultūras centru Birzgalē.

Birzgales jaunieši ir aktīvi, sportiski, veselīgi un izglītoti pateicoties Birzgales mūzikas skolas darbībai, sportiskām aktivitātēm un iegūtām zināšanām skolās, BET jauniešiem līdz šim nebija savas vides, kur satikties, dalīties ar pieredzi, mācīties un kopā interesanti un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Pateicoties pašu jauniešu iniciatīvai, tika sagatavots projekts, kura mērķis bija izveidot estētisku vidi, kur jauniešiem pavadīt savu brīvo laiku, kā arī nodarboties ar neformālo izglītību.

Projekta rezultātā tika izremontētas Birzgales tautas nama 2.stāva telpas. Tika izveidota viena multifunkcionāla telpa dažāda veida aktivitātēm, gan atpūtai, gan izklaidei, gan apmācībām, gan arī citiem saviesīgiem pasākumiem.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Jānis Siliņš
Tālr.: 26179669
E-pasts: birzgalesac@gamil.com