Aktīvā atpūtas laukuma izveide Tomes iedzīvotājiem

Aktīvā atpūtas laukuma izveide Tomes iedzīvotājiem

Iesniedzējs: Tomes sieviešu klubs "Ābele" (NVO)
Sākuma datums: 2012-02-01
Beigu datums:
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Tomes Tautas nams
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: 11682.97 eiro
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu izveidei vai atjaunošanai

Projekta mērķis: Uzlabot dzīves kvalitāti Tomes iedzīvotājiem, radot labvēlīgu vidi viņu emocionālai un fiziskajai attīstībai, nodrošinot lietderīgu brīvā laika pavadīšanai ne tikai bērniem un jauniešiem, bet visai ģimenei kopīgi, arī vecākiem un vecvecākiem.

Projektā izveidots aktīvās atpūtas laukums, kas ir kā papildinājums jau iepreikš uzstādītajam bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas un rotaļu laukumam. Izveidots laukums aktīvai atpūtai ar 3 dubultkomplektiem āra trenažieriem dažādām muskuļu grupām. Ķeguma novadā iepriekš nekur nebija pieejami šādi trenažieri, kurus varētu lietot arī pieaugušie.

Projekta vadītājs: Jeļena Čerkesa

Tālr.nr.: 29288605