Plaužu ezera rekreācijas zonas labiekārtošana Ogres novada Taurupes pagastā

Plaužu ezera rekreācijas zonas labiekārtošana Ogres novada Taurupes pagastā

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums:
Beigu datums:
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Pelni", Taurupes pagasts, Ogres novads
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: 3328.10 eiro
Rīcības nosaukums: Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība

Projekta mērķis: Izveidot publiski pieejamu rekreācijas infrastruktūru pie Plaužu ezera, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves vidi un veicinātu zivsaimniecības attīstību.

Pēc projekta īstenošanas novada iedzīvotājiem, un jo īpaši ģimenēm ar bērniem, nometņu u.c. pasākumu dalībniekiem, ir nodrošinātas kvalitatīvas atpūtas iespējas labiekārtotā teritorijā un tādējādi tiek veicināts veselīgs dzīves veids. Perspektīvā projekts veicinās racionālu zivju resursu apsaimniekošanu, zivsaimniecības un ar to saistīto nozaru attīstību.

Projekta vadītājs: Rita Grāvīte

rita.gravite@ogresnovads.lv

www.ogresnovads.lv