Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta aktivitāšu un infrastruktūras uzlabošana

Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta aktivitāšu un infrastruktūras uzlabošana

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2013-11-01
Beigu datums: 2014-03-14
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Meņģeles pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 30 368.47
Rīcības nosaukums: Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Projekta apraksts:

Projekta mērķis - uzlabot Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta iedzīvotāju iespējas nodarboties ar sportu un veselību veicinošām aktivitātēm tam atbilstoši sakārtotā un drošā vidē.

Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi, aktivitāšu ietvaros ir veikta Meņģeles sporta zāles vienkāršota renovācija – ierīkota ventilācijas sistēma, veikts zāles kosmētiskais remonts un ierīkota inventāra noliktava.

Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagastu aktivitātes sportā turpmāk koordinēs sporta organizators, kura amata vieta, pateicoties projektā plānotajām aktivitātēm, izveidota ar 2014. gada 1. janvāri.

Sporta zālē vismaz 100 Meņģeles, Taurupes un Mazozolu pagasta iedzīvotājiem bez maksas ir iespēja nodarboties ar sporta aktivitātēm ne retāk kā 4 reizes nedēļā.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Rita Grāvīte

Tālr.: 65020912

E-pasts: rita.gravite@ogresnovads.lv