Tautas tērpu iegāde Ogresgala bērnu un jauniešu kolektīviem

Tautas tērpu iegāde Ogresgala bērnu un jauniešu kolektīviem

Iesniedzējs: Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši" (NVO)
Sākuma datums: 2013-12-05
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ogresgala pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 18 219.15
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Projekta mērķis: Iegādāties tautas tērpus Ogresgala bērnu un jauniešu vajadzībām. Veicināt, attīstīt un  uzlabot interešu izglītību bērnu un jauniešu vidū. Saglabāt un izkopt tautas kultūras tradīcijas.

Par projekta līdzekļiem biedrība iegādātos tautas tērpus bērniem četrām vecuma grupām  1. grupai nepieciešams ir blūzes, brunči, ņieburi meitenēm, krekli, vestes, bikses zēniem. 2. grupai brunči, ņieburi meitenēm , vestes bikses zēniem. 3. grupai Lielvārdes sarafāni, jostas Lielvārdes, kurpes meitenēm, vestes bikses, kurpes zēniem. 4. grupai brunči, jaka, ņieburs, vainags meitenēm, vestes, kaklauti, kurpes zēniem.  Tautas tērps ir tas, kas simbolizē tautas esamību, identitāti un kultūru, piederību nācijai. Raugoties mūsu valsts ekonomiskajā un sociālajā situācijā, ir svarīgi atbalstīt bērnu un jauniešu aktivitātes it sevišķi kultūras, identitātes un nācijas apzināšanā, saglabāšanā. Iegūtās iemaņas, tradīcijas un zināšanas bērnībā saglabājas visu mūžu, lai kur mēs arī būtu un dzīvotu. 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Daina Čalpa

Tālr.: 28744465

E-pasts: chalpas@inbox.lv