Intelektuālo spēļu bibliotēkas izveide Jumpravā

Intelektuālo spēļu bibliotēkas izveide Jumpravā

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2013-12-01
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Jumpravas pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 8 570.27
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

01.01.2013. Jumpravas pagastā reģistrēti 2084 iedzīvotāji, no tiem 223 jeb 11% ir bērni pirmskolas un sākumskolas vecumā. Ģimenēm, kurās aug šī vecuma bērni, pagastā ir ierobežotas iespējas kopā interesanti pavadīt brīvo laiku – galvenokārt pasākumi tiek organizēti izglītības iestādēs. Daudzviet Jumpravā bērni nevar droši rotaļāties ārpus mājām bez vecāku uzraudzības, tāpēc aktīvu rotaļāšanos aizstāj televīzija un datorspēles. Kaut gan dažādu galda spēļu piedāvājums veikalos ir plašs un daudzveidīgs, daudzas ģimenes nevar tās iegādāties zemo ienākumu dēļ.

Spēlēšanās ir svarīgs priekšnosacījums bērna attīstībai gan pirmsskolas, gan sākumskolas vecumā. Spēlējoties bērni iepazīst sevi, apgūst priekšmetu nozīmi, iepazīst savstarpējo attiecību noteikumus ar vienaudžiem. Spēles gaitā formējas pirmā skaitīšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasme.

Projekta mērķis: Dažādot sabiedriskās aktivitātes Jumpravas pagasta iedzīvotājiem un nodrošināt jaunas bērnu un vecāku kopīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, izveidojot intelektuālo spēļu bibliotēku.

Intelektuālo spēļu bibliotēkas izveidošana būs iespēja vecākiem kopā ar saviem bērniem iepazīt rotaļu prieku un stiprināt savstarpējās attiecības gan spēlējot spēles bibliotēkā, t.sk., izmantojot interaktīvās tehnoloģijas un digitālos resursus, gan paņemot tās uz mājām.

Izglītības iestādes darba laiks ir 12 stundas katru darba dienu, tā atrodas Jumpravas centrā un ir ērti sasniedzama. Daļa VPII "Zvaniņš" audzēkņu vecāku, kas dzīvo ārpus Jumpravas centra,  izmanto skolēnu autobusu, lai nokļūtu mājās. Turpmāk brīvo laiku, gaidot autobusu, viņi varēs pavadīt kopā ar saviem bērniem intelektuālo spēļu bibliotēkā un izmantot tās piedāvātās iespējas.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Egija Sniedzīte

Tālr.: 65053748

E-pasts: egija.sniedzite@lielvarde.lv