Ieguldījumi materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai mākslas skolā "Mākslas Aptieka"

Iesniedzējs: Kultūras un izglītības fonds "UPE" (NVO)
Sākuma datums: 2013-12-02
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lielvārde
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 1 806.76
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Projekta mērķis: Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana - grafikas preses, digitālās spoguļkameras iegāde

Agrāk mācību procesā izmantojamās iekārtas un tehnika bija nolietojusies vai arī praktiski nelietojama, lidz ar to tiek apgrūtināta mācības skolas vecuma bērniem iespieddarbu veikšanā, kompozīcijas uzdevumu izpildē, bērni nevar apgūt iemaņas reklāmas dizaina veidošanā. Foto darbnīcas nodrošināšanai nepieciešama mūsdienīga aparatūra, jo šāda inventāra agrāk mācību iestādē nebija. Foto kamera tiek izmantota visās izglītības nodarbībās, bet galvenokārt fotomākslas un datorgrafikas nodarbībās. Digitālās spoguļkameras komplekts tiek izmantots nometņu rīkošanas laikā un pēc nometnēm rīkotajās izstādēs un semināros. Šī projekta ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi rada iespēju ilgākā laika periodā bērniem un jauniešiem apgūt dažādas mākslas tehnikas gan praksē, gan teorijā. 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Irīna Robežniece

Tālr.: 6370037