Afišu stabu izvietošana Ikšķiles novada teritorijā

Iesniedzējs: Ikšķiles novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2013-09-03
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ikšķiles novda teritorija
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 15 184.23
Rīcības nosaukums: Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Projekta apraksts:

Projekta nepieciešamības pamatojumam identificētā problēma ir nepietiekama informācija par sabiedriskajām aktivitātēm publiskajā telpā. Afišu stabi kalpos arī par informāciju avotu citu novada organizāciju rīkotajiem pasākumiem, informāciju varēs izvietot arī vietējie uzņēmēji, tādējādi veicinot produktu realizāciju vietējā līmenī.

Projekta mērķis ir izvietot jaunus un mūsdienīgus afišu stabus visā novada teritorijā, tādējādi sekmējot vietējo iedzīvotāju iesaisti sabiedriskās aktivitātēs.

Novada teritorijā\agrāk afišu stabu kā tādu nebija. Atsevišķās vietas bija pieejami koka ziņojumu dēļi, kas bija gan morāli novecojuši, gan arī nolietojušies un degradējušies. Arī apkārt esošā telpa nebija sakopta, piemēram, daži ziņojumu dēļi atrodās zālājā, kur lietainā laikā pie tiem nebija iespējams piekļūt. Projekta sagatavošanas laikā ir veikta izpēte, par iedzīvotāju kustību un noteiktas stratēģiski svarīgākās vietas informācijas izvietošanai. Līdz ar to ir definētas vairākas vietas, kur ziņojuma dēļi līdz šim nav bijuši.

Projekta ietvaros ir uzstādīti deviņi afišu stabus un labiekārtota apkārt esošā teritoriju, t.i. veikti bruģēšanas darbi, apmaļu sakārtošana u.c. nepieciešamie darbi. Afišu stabiem ir izstrādāts novadam unikāls dizains, kas veicinas kopējo novada tēla veidošanu un ietur vienotu stilu ar citām mazās arhitektūras objektiem. 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Indra Leja

Tālr.: 65055458

E-pasts: indra.leja@ikskile.lv