Birzgales jauniešu centra attīstība

Birzgales jauniešu centra attīstība

Iesniedzējs: Birzgales Attīstības Centrs (NVO)
Sākuma datums: 2013-07-01
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Birzgales pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 5 673.93
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Birzgales jaunieši ir ļoti aktīvi, sportiski un izglītoti pateicoties Birzgales mūzikas skolas darbībai, sportiskajām aktivitātēm un iegūtām zināšanām dažādās skolās. Jauniešiem līdz šim nebija savas vides, kur satikties, dalīties ar pieredzi, mācīties un kopā interesanti un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Pateicoties pašu iniciatīvai, 2011.gadā tika sagatavots pirmais LEADER projekts, kura mērķis bija izveidot jauniešu centru, kur jaunieši varētu pavadīt savu brīvo laiku. Projekts tika veiksmīgi apstiprināts un realizēts. Projekta rezultātā tika izremontētas Birzgales tautas nama 2.stāva telpas. Tika izveidota viena multifunkcionāla telpa dažāda veida aktivitātēm, gan atpūtai, gan izklaidei, gan apmācībām, gan arī citiem saviesīgiem pasākumiem. Piesaistot vietējo uzņēmēju ziedojumus 2012.gada decembrī veiksmīgi tika realizēti divi Ķeguma novada domes vietējās iniciatīvas projekti, kuru ietvaros tika iekārtots virtuves stūrītis un iegādāti galdi un krēsli. Diemžēl, LEADER projekta ietvaros tika labiekārtotas telpas centra darbībai, bet finansējuma trūkuma dēļ netika iegādāti pamatlīdzekļi, kas spētu nodrošināt pilnvērtīgu centra darbību dažādu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai. 

2013.gada sākuma tika noorganizēti divi jauniešu forumi, kuru laikā tika ģenerētas idejas par to, ko jaunieši vēlētos pilnveidot un ar ko nodarboties jaunizveidotajā centrā. Pamatojoties uz šo forumu rezultātiem un vairākiem noorganizētajiem tematiskajiem pasākumiem jaunizveidotajā centrā, tika nolemts iegādāties dažādus pamatlīdzekļus, kas veicinās jauniešu centra sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un veicinās biedrības darbības attīstību ilgtermiņā.

Projekta mērķis ir iegādāties inventāru sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Birzgales jauniešu centra veiksmīgas darbības nodrošināšanai.

Iegādāts: biljarda un novusa galdi ar aprīkojumu, spoguļsienas izveide dažādu deju nodarbību organizēšanai, televizora iegāde dažādu kultūras, sporta un izklaides pasākumu organizēšanai (karaoke, sporta pārraižu vakari, kultūras vakari u.c.), pufu un mīksto mēbeļu iegāde, LED gaismas prožektoru iegāde pasākumu apgaismošanai, nojume vasaras pasākumu organizēšanai, portatīvais dators un projektors (biedrības tehniskās darības nodrošināšanai, dažādu pasākumu organizēšanai un apskaņošanai, āra kino organizēšanai), elektriskā ģitāra ar kombi (muzikālu vakaru un priekšnesumu organizēšanai).

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs

Jānis Siliņš

Tālr.: 26179669

E-pasts: janis.silins.1987@gmail.com