Biedrības sporta kluba ''Petank Ikšķile'' inventāra un aprīkojuma iegāde

Biedrības sporta kluba ''Petank Ikšķile'' inventāra un aprīkojuma iegāde

Iesniedzējs: Biedrība sporta klubs "Petank Ikšķile" (NVO)
Sākuma datums: 2013-12-01
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Tīnūžu pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 4 895.29
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Ikšķiles novadā ir labi attīstīta un pieejama tradicionālo sporta veidu bāze, taču apm 50% bērnu un jauniešu organizētās sporta aktivitātēs nepiedalās, kam par iemeslu visbiežāk ir viņu fiziskā nesagatavotība, līdz ar to nevēlēšanās un noliegums. Lai Ikšķilē attīstītu un paplašinātu sporta un veselīga dzīvesveida piedāvājumu, biedrība sporta klubs ''Petank Iksķile'' divu gadu garumā darbojusies, lai veicinātu sporta veidu- petank spēles izplatību Ikšķiles novadā. Petanka sports ir komandas sadarbības, intelektuālās attīstības sporta veids. Šis sporta veids ir viens no populārākajiem sporta veidiem Dienvideiropā un ieguvis arī ļoti lielu popularitāti Lietuvā un Igaunijā. Šim sporta veidam nav nepieciešama speciāla fiziskā sagatavotība un tas ir ieguvis ļoti lielu popularitāti gan kā profesionālais, gan viens no labākajiem brīvā laika pavadīšanas sporta veidiem. 

Projekts mērķis: Attīstīt petanka sporta veidu Ikšķilē.

Par to, ka šī sporta kluba darbība ir guvusi atsaucību, liecina Ikšķiles novada pašvaldības atbalstītā ideja izbūvēt speciālos spēļu laukumus Ikšķilē 2012.gadā, dodot iespēju arī tieši Ikšķiliešiem un apkārtējo novadu iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties šai brīnišķigajā sporta veidā. Īpaša interese ir bērnu un jauniešu vidū, jo šis sporta veids veicina sevis apliecināšanu, veicina pašorganizēšanās spēju komandas spēlē, vienlaicīgi atrodoties svaigā gaisā un kustībā, nodrošinot starppaaudžu sadarbības, komandas veidošanā un komunikācijas prasmē. Lai būtu iespējams iesaistīt vēl lielāku skaitu šī sporta interesentu un nodrošinātu viņiem atbilstošus apstākļus gan treniņiem, gan sacensībām, tika iegādāts papildus aprīkojums un inventārs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs

Ģirts Peirāgs

Tālr.: 20245645