Sporta inventāra iegāde

Sporta inventāra iegāde

Iesniedzējs: MĒS attīstībai (NVO)
Sākuma datums: 2013-12-02
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Meņģeles pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 13 121.79
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Projekta mērķis: Iegādāties atbilstošu sporta inventāru esošajiem un potenciālajiem sportistiem, tādējādi piedāvājot Meņģeles iedzīvotājiem, īpaši bērniem un jauniešiem, lietderīgi un veselīgi pavadīt savu brīvo laiku un realizēt savas inicatīvas jaunu sporta un brīvā laika aktivitāšu organizēšanā.

Projekta īstenošanas rezultātā iegādāts labs un piemērots sporta inventārs bērniem un jauniešiem, kas dod iespēju turpināt esošos treniņus daudz kvalitatīvāk un uzsākt jaunus treniņus citiem Meņģeles iedzīvotājiem. Nepieciešamā inventāra liste ir saskaņota ar Meņģeles sporta svētku galveno tiesnesi, sporta nodarbību vadītājiem un Meņģeles pagasta pārvaldi, lai noskaidrotu nepieciešamos pamatlīdzekļus un nodrošinātu pamatlīdzekļu iegādes savsatrpēju nepārklāšanos. Vērā tika ņemta arī esošā sporta nodarbību reālā situācija un to dalībnieku viedoklis. Nepieciešamais sporta inventara daudzums ir minimums, lai maksimāli uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un sporta attīstību Meņģelē. Lai arī projekts neradīs jaunu publisku labiekārtotu teritoriju, tomēr projekta realizācija veicinās intensīvāku esošās infrastukrūras izmantošanu. Projekta īstenošanas rezultātā ieguvēji būs ne tikai Meņģeles bērni un jaunieši, bet arī pārējā sabiedrība, jo palielināsies to skaits, kas savu brīvo laiku pavada lietderīgi un veselīgi, popularizējot gan savu pagastu. 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Agnese Jankuna

Tālr.: 2 6314619

E-pasts: agnese.jankuna@gmail.com