Interešu izglītības iespēju un izglītojošo eksponātu bāzes paplašināšana Izziņas un eksperimentu centrā „Lielvārdi”

Interešu izglītības iespēju un izglītojošo eksponātu bāzes paplašināšana Izziņas un eksperimentu centrā „Lielvārdi”

Iesniedzējs: Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs (NVO)
Sākuma datums: 2013-08-01
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lielvārde
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 14 575.57
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Laikā, kad bērni jau pirmajās klasēs atzīst, ka negrib iet uz skolu , kā arī aizvien mazāk lasa grāmatas un žurnālus prieka pēc, svarīgi ir izprast viņu mainīgos paradumus un atrast veidu, kā mudināt bērnus izzināt un mācīties.

Mūsdienās jauno paaudzi (skolēnus) vislabāk ir ieinteresēt ar interaktīvām un izglītojošām nodarbībām. To apstiprina esošā Biedrības pieredze – interaktīvi zinātniski eksponāti un nodarbības rosina bērnos vēlmi mācīties un izzināt apskatāmo jautājumu ne tikai esot zinātnes centrā, bet arī pēc šī centra apmeklējuma. Šo pieredzi apstiprina arī zinātnes centru pieredze citās Eiropas valstīs. 

Projekta mērķis ir Izziņas un eksperimentu centrā „Lielvārdi” papildināt izglītojošo nodarbību materiālu bāzi un paplašināt interaktīvi izglītojošo eksponātu klāstu ar nolūku veicināt bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un tehnoloģijām un nodrošināt daudzveidīgākas interešu izglītības iespējas centra apmeklētājiem.

Lai izziņas un eksperimentu centrā „Lielvārdi” varētu paplašināt interešu izglītības iespējas, kas ļautu vēl efektīvāk veicināt bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un tehnoloģijām, šī projekta ietvaros  iegādāti LEGO Educational komplektus robotikas, mehānikas, elektronikas un alternatīvās enerģijas zināšanu apguvei, kā arī izstrādāta metodika jaunām nodarbībām un pulciņiem, kur tiks pielietots iepriekšminētais aprīkojums. Klašu nodarbībās plānojam strādāt ar, maksimums, 30 skolēniem, savukārt katrā interešu izglītības pulciņā paredzēts uzņemt, maksimums, 12 apmeklētājus. 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs

Pauls Irbins

Tālr.: 29423324