Inventāra iegāde PPII "Ķiparu nams" kustību attīstības un sporta nodarbībām

Inventāra iegāde PPII

Iesniedzējs: SIA "Elodeja" (Privāts)
Sākuma datums: 2013-08-01
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ikšķile
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 1 936.83
Rīcības nosaukums: Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir veicināt, attīstīt un uzlabot kustību attīstības un sporta nodarbības, sekmēt kvalitatīvu un standartiem atbilstošu pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu. Sniegt izpratni par veselīgu dzīves veidu. Mācīt pareizi pārvietoties ar velosipēdu.

Veiksmīgi veidojot kustību attstības un sporta nodarbības, ir vajadzīgi dažādi metodiskie materiāli, kas veicinātu un aktivizētu bērnu interesi par sportiskām aktivitātēm. Kustību daudzveidīgas aktivitātes nodrošina pirmsskolēna fizisko attīstību, izkopj prasmi sadarboties rotaļā, sporta sacensībā. Rodas iespēja salīdzināt savus un citu sasniegumus, tadējādi nodrošinot pašvērtējuma rašanos. Ar velosipēda novietnes uzstādīšanu, tiek veicināta vecāku biežāka bērnu vešana ar velosipēdu, kas ir kā paraugs bērnam, kā arī ekoloģisks transporta līdzeklis. Ar digitālo fotorāmju palīdzību, radusies iespēja vecākiem atspoguļot bērnu kustību aktivitātes ikdienā.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Sanda Reikmane

Tālr.: 26311011

www.kiparunams.lv