Krūmmelleņu ražošana un pirmapstrāde zemnieka saimniecībā "OGU DĀRZS"

Krūmmelleņu ražošana un pirmapstrāde zemnieka saimniecībā

Iesniedzējs: Tomes pagasta, "Bērzi" zemnieka saimniecība "OGU DĀRZS" (Privāts)
Sākuma datums: 2014-10-10
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Tomes pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 20 245.29
Rīcības nosaukums: Atbalsts mājražošanas attīstībai

Projekta apraksts:

Atbalsta pretendents ir uzsācis krūmmelleņu audzēšanu, un šobrīd ilggadīgie stādījumi ir ierīkoti 0.4 h lielā teritorijā, tomēr saimniecības ilgtermiņa mērķis ir palielināt saražotās produkcijas apjomu un sortimentu, ko ir iespējams panākt palielinot ražojošo melleņu platību, kā arī ar dažādu ražas apjomu veicinošu pamatlīdzekļu uzstādīšanu un tehnoloģiju ieviešanu. Divu gadu pieredze melleņu audzēšanā un aptuveni 150kg saražošana 2013. gadā ir pierādījusi to, ka pirmkārt, mellenes šajā vietā un augsnē jūtas labi, otrkārt, ka audzēšanas metodes un pieja ir atrasta pareizā, treškārt, ka saražotās produkcijas apjoms palielināsies līdz 1000kg 2015.gadā, ceturtkārt, ka tirgū ir pieprasījums pēc melleņu produkcijas vēl lielākiem apjomiem. Šo faktoru kombinācija ir devusi iemeslu saimniecības īpašniekiem plānot ražošanas apjomu palielināšanu un jaunu tehnoloģiju ieviešanu, tajā skaitā ogu pirmapstrādes nodrošināšanu.

Projekta mērķis: Ilggadīgo stādījumu iegāde un ierīkošana, kā arī pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana krūmmelleņu un ābolu produktu ražošanas, pārstrādes un iepakošanas paplašināšanai zemnieka saimniecībā "OGU DĀRZS", tādejādi radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, veicinot mājražošanas attīstību un konkurētspēju biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā.

 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Ieva Markuse

Tālr.: 29492294

E-pasts: i.markuss@inbox.lv