Infrasturtūras izveide pīļu audzēšanai SIA "NULE 3" saimnieciskās darbības konkurētspējas nostiprināšanai

Infrasturtūras izveide pīļu audzēšanai SIA

Iesniedzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULE 3" (Privāts)
Sākuma datums: 2014-03-03
Beigu datums: 2014-10-01
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Suntažu pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 19 920.19
Rīcības nosaukums: Atbalsts mājražošanas attīstībai

Projekta apraksts:

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izveidot  konkurētspējīgu pīļu un pīlēnu audzēšanas saimniecību

Lai sasniegtu mērķi, projekta ietvaros tika veikti darbi, lai izveidotu atbilstošus apstākļus dažādu sugu pīļu un pīlēnu audzēšanai: 8 inkubatoru un pīlēnu barošanas un dzirdņu komplekta iegāde, dzirdināšanas sistēmas izbūve,  elektroinstalācijas montāža, nomainīti 24 logi fermā, tika izbūvēts nožogojums 580 m garumā. Ieguldījumi nepieciešami putnu labturības nodrošināšanai atbilstoši minimālajām PVD prasībām, pīlēnu inkubācijai, savukārt nožogojums nepieciešams pīļu ganībām un putnu aizsardzībai no plēsīgajiem dzīvniekiem. 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs

Kārlis Balodis

Tālr.: 29129055

E-pasts: karlis.balodis@gmail.com