Sporta un rotaļu laukuma izveide

Sporta un rotaļu laukuma izveide

Iesniedzējs: Dzelmju attīstībai (NVO)
Sākuma datums: 2012-11-15
Beigu datums: 2013-11-14
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Dzelmes, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads
Kopējais finansējums: EUR 31 012.79
Publiskais finansējums: EUR 27 364.86
Rīcības nosaukums: Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Projekta apraksts:

Projekta mērķis: Projekta "Sporta un rotaļu laukuma izveide" mērķis ir izveidot publiski pieejamu volejbola laukumu un bērnu rotaļu laukumu Jumpravas pagasta "Dzelmēs", lai dažādotu vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un sekmētu dažādu prasmju un iemaņu attīstību. 

Ieguvumi:

  • Vietējiem iedzīvotājiem un viesiem tika radīta pilnvērtīgi aprīkota vieta aktīvai atpūtai.
  • Bērniem tika sniegta iespēja attīstīt dažādas prasmes un iemaņas.
  • Tika veicināta sakoptas un estētiskas lauku vides veidošanās pagastā.
  • Projekta īstenošana pierādīja, ka iedzīvotājiem pašiem ir iespēja piedalīties savas apkārtējās vides veidošanā, tādējādi veicinot iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskās norisēs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājsa

Laura Zvirbule

Tālr.: 28354145

E-pasts: zvirbule.laura@inbox.lv